څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
سادگی باغی ست طبع عافیت آهنگ را وقف طاووسان رعناکن گل نیرنگ را دل چوخون گرددبهار تازه روئی صیدتست موج صهبا دام پروازست مرغ رنگ را طبع ظالم را قوی سرمایه سازد دستگاه سختی افزونترکند الماس گشتن سنگ را ازکواکب چشم نتوان داشت فیض تربیت ناتوان بینی ست لازم دیده های تنگ را مانع جولان شوقم پای خواب آلود نیست تار نتواند دهد افسردگی آهنگ را خار شوق از پای مجنون غمت نتوان کشید شیرکی خواهد جدا بیند ز ناخن چنگ را با نسیم خندهٔ گل غنچه از خود می رود دل صداباشد شکست شیشه های رنگ را می کند دل را غبار درد تعلیم خروش طوطی مینای ما آئینه داند سنگ را گر نداری طاقت از اظهار دعوی شرم دار شوخی رفتار رسوائی ست پای لنگ را زندگی در بندوقید رسم عادت مردن است دست دست تست بشکن این طلسم ننگ را زآمد ورفت نفس آئینهٔ دل تیره شد موج صیقل آبیاری کرد بیدل زنگ راLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us