څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
خلق را بر سرهر لقمه ز بس سرشکنی ست ناشتاگر شکنی قلعهٔ خیبر شکنی ست مگذر از ذوق حلاوتکدهٔ محفل درد ناله پردازی نی عالم شکرشکنی ست نفس از ضبط تپش معنی دل می بندد گوهرآرائی این موج به خود درشکنی ست صد قیامتکده در پردهٔ حیرت داریم مژه برهم زدن ما صف محشر شکنی ست سخت کاری ست که باکلفت دل ساخته ایم زنگ آئینه شدن سد سکندر شکنی ست می برد سعی فنا تنگی از آغوش حباب وسعت مشرب ما تابع ساغر شکنی ست آرزو حسرت مژگان که دارد یارب که نفس در جگرم بی خود نشتر شکنی ست محوکن عرض مال و دل روشن دریاب صافی آینه آئینهٔ جوهر شکنی ست ترک جمعیت دل سخت ندامت دارد بحریکسر عرق خجلت گوهر شکنی ست بیدل ازخویش به جز نفی چه اثبات کنیم رنگ را شوخی پرواز همان پر شکنی ستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us