څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
خط لعلت غبار حیرت افزاست زمرد از رگ این لعل پیداست ز غارت کاری دور نگاهت به روی باده رنگ نشئه عنقاست ز بیدادت بهار ناز رنگین ز رفتار تو کار فتنه بالاست در آن محفل که درد عشق ساقی ست تمنا باده است و ناله میناست هنرجمعیت ما را برآشفت ز جوهر نسخهٔ آئینه اجزاست بهار عجز امکان را کفیلیم شکست هرچه باشد خندهٔ ماست سراسر خوب غفلت می پرستیم خیال پوچ سخت افسانه پیراست زکف گرداب دارد پنبه درگوش که غافل از خروش موج دریاست فنا سامان کن و مست غنا باش که در خاک آنچه می خواهی مهیاست به هرجا دامی افکنده ست صیاد بهار نرگسستان تمناست برون میتاز از این نه حلقه زنجیر جنون عاشقان یک نشئه بالاست سحر درپرتو خورشید محو است به هرجا طبع روشن شدم نفس کاست ز رنگین جلوه های یار بیدل رگ گل دسته بند حیرت ماستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us