څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
ترا تصویر میسـازد دو چشم بیقرار ما میان سینه پنهان میکند بی اختیار ما لذت چون موجِ دریا میزند صد غوطــه در جانم دمی که می نشینی لحظه ای تو در کنار ما همی خون میخورم کین عمر من بیتو چه سان بگذشت چرا صیدت نگـردیدم نکردی تو شکار ما دو عالم را بگردیدم مه و خورشید را دیدم ندیدم هیچ زیبا صورتی چون تو نگار ما جهان جنت نشان میگردد از یک خنده ات جانا بیا وز یک تبسم رنگ رنگین کن بهار ما دلم آئینه شد تا عشقِ تــو صیـقل بــه جانش زد به مردم آب حیوان گشت از عشقت غبار ما مپرس از من که در جــانم چه دارم «واهِبـا»از عشق که میسـوزد زبانــم تا بگویم از شرار ما 18-01-2011 اسم شعر (جنون) مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us