څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
فیض حلاوت از دل بی کبر وکین طلب زنبوررا ز خانه برآرانگبین طلب بی پرده است حسن غنا در لباس فقر دست رسا زکوتهی آستین طلب دل جمع کن ز بام و در عافیت فسون آسودگی ز خانه به دوشان زین طلب پشمینه پوش رو به فسردن سرای شیخ! فصل شتا محافظت ازپوستین طلب دست طلب به هرچه رسد مفت عجزگیر دور است آسمان تو مراد از زمین طلب گلهای این چمن همه در زیر پای توست ای غافل از ادب نگه شرمگین طلب زین جلوه هاکه در نظرت صف کشیده است آئینه داری نفس واپسین طلب عمر از تلاش باد به کف چون نفس گذشت چیزی نیافت کس که بیرزد به این طلب دل درخور شکست به اقلیم انس تاخت چینی همان به جادهٔ مو رفت چین طلب شبنم وصال گل طلبید آب شد زشرم از هرکه هرچه می طلبی اینچنین طلب این آستان هوسکدهٔ عرض ناز نیست شاید به سجده ای بخرندت جبین طلب بیدل خراش چهرهٔ اقبال شهرت است عبرت زکارخانهٔ نقش نگین طلبLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us