څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
صفای حال ما مغشوش رنگیست عدم را نام هستی سخت ننگیست ز قید سخت جانیها مپرسید شرار ما قفس فرسوده سنگیست به هر جا بال عجز ما گشودند پر پرواز نقش پای لنگی ست نواهائی که دارد ساز زنجیر ز شست شهرت مجنون خدنگیست جهان گرد سویدای که دارد ز داغ لاله این صحرا پلنگیست سراپا بالم و از عجز طاقت چوگل پروازم از رنگی به رنگیست چو شمع از فکر هستی می گدازم بغل واکردن جیبم نهنگیست شکستن شاقی بزم است هشدار می و مینا و جام اینجا نرنگیست جهان ، جنس بد و نیکی ندارد توئی سرمایه هر جا صلح و جنگیست به یکتائی طرف گردیدنت چند خیال اندیشی آئینه زنگیست نواپروردهٔ عجزیم بیدل درین دریا خم هر موج چنگیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us