څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
بی رخت در چشمهٔ آئینه خاک است آب نیست چشم مخمل رازشوق پای بوست خواب نیست بعدکشتن خون ما رنگ ست درپرواز شوق آب وخاک بسملت ازعالم سیماب نیست شوخی مهتاب و تمکین کتان پرظاهر است بر بنای صبر ما شوقت کم از سیلاب نیست کی تواند آینه عکس ترا در دل نهفت ضبط این گوهر به چنگ سعی هرگرداب نیست سایه را آئینهٔ خورشید بودن مشکل است خودبه خوددرجلوه باش اینجاکسی راتاب نیست خرقه از لخت جگر چون غنچه در برکرده ایم در دیار ما قماش دل درستی باب نیست ای حباب از سادگی دست دعا بالا مکن در محیط عشق جز موج خطرمحراب نیست برگ برگ این گلستان پرده دار غفلت است غنچهٔ بیدار اگرگل گشت گل بیخواب نیست دور نبودگر فلک ئیچد به خویش از ناله ام دود را از شعله حاصل غیرپیچ و تاب نیست تا توانی چون نسیم آزادگی ازکف مده آشنای رنگ جمعیت گل اسباب نیست از فروغ این شبستان دست باید شست و بس آب گردیده ست سامان طرب مهتاب نیست بیدل از احباب دنیا چشم سرسبزی مدار کشت این شطرنج بازان دغل سیراب نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us