څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
صد هنر در پرده دل فرش اقبال صفاست بیشتر در خانهٔ آئینه جوهر بوریاست سجده تعلیم است عجز نارسائیهای شوق چین کلفت بر جبینم نقش محراب دعاست شمع دیدی عبرت از هنگامهٔ آفاق گیر گرد بال شعله فرسودی فروغ بزمهاست دولت شاهی ندارد بیش از این رنگ ثبات کز هواپروردگان سایهٔ بال هماست مرهم ایجاد است گر طبع از درشتی بگذرد سنگ این کهسار چون گردد ملایم مومیاست از هجوم اشک در گرد ستم خوابیده ام جیب و دامانم ز جوش این شهیدان کربلاست ناله ها در پردهٔ ساز نگه گم کرده ایم مردمک مُهر خموشی بر زبان چشم ماست از حیا نبود اگر آئینه ات پوشد نمد چشم پوشیدن ز خوب و زشت تشریف حیاست غافلان عافیت را هر قدم مانند شمع خفته یک پا بر زمین و پای دیگر در هواست عاقبت نقش دو عالم پاک خواهد کرد عشق شعله بهر خوردن خاشاک یکسر اشتهاست دهر خلقی را به مرگ اغنیا می پرورد یک نهنگ مرده اینجا بهر صد ماهی غذاست نغمهٔ ما در غبار عجز توفان می کند موجها را در شکست خویش تحریر صداست قامت پیری ز حرصت شد کمینگاه امل ورنه خم گردیدنت بر هر دو عالم پشت پاست شیوهٔ خوبان عجب نازک ادا افتاده است شوخی آنجا تا عرق آلود میگردد حیاست شانه ها چون صبح بیدل یک جهان خمیازه اند با دل چاک که امشب طرهٔ او آشناستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us