څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

صالحه وهاب واصل

				
					
بر باد رفته تا کی دلا از عشق او افغان بیجا میکنی پروانه سان گِرد رخش گردیده آوا میکنی در آتش جان سوختی، خاکسترت برباد رفت بُردَت ز یاد و بازهم وصلش تمنا میکنی مهمان چشمت گشته، شد مسکن گزین جان تو جانت بسوخت و با غمش زخمت مداوا میکنی تا کی خیالاتش به سر داری و از خود بیخبر تا کی به یادش این همه فریاد برپا میکنی از دیده خونآبت روان در انتظار دیدنش تا کی بگو از درد هجرش دیده دریا میکنی «واهِب» ترا پندی دهد بر گفته هایش گوش ده کز قیل و قال آخر بِدان، خود را تو رسوا میکنی 26-01-2011 مربوط مجموعۀ اولی به نام (مروارید گمشده)Last Update: February 13, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us