څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
تومست وهم ودرین بزم بوی صهبا نیست هنوزجزبه دل سنگ جای مینا نیست خیال عالم بیرنگ رنگها دارد کدام نقش که تصویر بال عنقا نیست بمیر وشهره شوای دل کزین مزار هوس چراغ مرده عیان است و زنده پیدا نیست به چشم بسته خیال حضور حق پختن اشاره ای ست که اینجا نگاه بینا نیست دلت به عشوهٔ عقبا خوش است ازین غافل که هرکجا، توئی، آنجا به غیر دنیا نیست به هرچه وارسی از خودگذشتنی دارد به هوش باش که امروز رفت وفردا نیست به نامیدی ما، رحمی ای دلیل فنا! که آشیان هوسیم ودرین چمن جا نیست حریرکارگه وهم را چه تار و چه پود قماش ما ز لطافت تمیزفرسا نیست تو جلوه سازکن و مدعای دل دریاب زبان حیرت آئینه بی تقاضا نیست غریق بحر ز فکر حباب مستغنی ست رسیده ایم به جائی که بیدل آنجا نیستLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us