څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شایق جمال

				
					
بگویید اینقدر صیاد ما را که گاهی بشنود فریاد ما را بغیر از عشق تعلیمی نکرده است بیا مرزد خدا استاد ما را چرا پای خط شوخش نبوسم که بگرفت از لب او داد ما را شنیدم از زبان تیشه صد بار که شرین می کند فرهاد ما را شهید طالع شمشیر گردم که می بوسد کف جلاد ما را کند آن ساده وضع نو خط افسوس به مکتوب رقیبان یاد ما را مهٔ من از قدوم خویش امشب منور کن خراب آباد ما را ز باغ حسن سرو قامت او خوش آمد خاطر آزاد ما را کند تا چند قتل بی گناهان بگویید اینقدر جلاد ما را به سرو ناز خود قمری چه نازی ببین آن شوخ قد شمشاد ما را اگر سیلاب اشک اینست شایق به زودی می کند بنیاد ما راLast Update: April 16, 2018


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us