څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالمعانی بیدل

				
					
کینه را در دامن دلهای سنگین مسکن است هر کجا تخم شرردیدیم سنگش خرمن است خاکساران قاصد افتادگیهای همند جاده را طومار نقش پا به منزل بردن است با دل جمع از خراش سینه غافل نیستیم غنچه سان در هر سرانگشتم نهان صدناخن است بگذر از اسباب اگر آگاهی از ذوق فنا چون شود منزل نمایان گرد راه افشاندن است غفلت تحقیق بر ما تار و پود و هم بافت ورنه در مهتاب احوال کتانها روشن است بی لب او چون خیال غیر در دلهای صاف شیشه ها را موج صهبا خار در پیراهن است آتشی در جیب دل دزدیده ام کز سوز آن مو بر اعضایم چو گلخن دود چشم روزن است هیچ سودائی بتر از زحمت افلاس نیست دست قدرت چون تهی شد با گریبان دشمن است از وداع غنچه آغوش گل انشا کرده ایم بی گریبانی تماشاگاه چندین دامن است بیدل از چشم تحیرپیشگان نم خواستن دامن آئینه بر امید آب افشردن استLast Update: February 6, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us