څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

امیر محمد


رده بندی ( موسیقی )
لقب یا تخلص : Other Names :
استاد امیر محمد
Ustad Amir Mohammad
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
امیر محمد ☼ انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان
☼ مومند
☼ میړنئ وزیر محمداکبرخان
☼ اعليحضرت شاه امان الله غازي
☼ د ګندمک تړون
☼ د لوی افغانستان د معاصر تاریخ مشران
☼ پټه خزانه
☼ مرحوم استاد امیرمحمد
☼ فلسفه بنیان اندیشی
☼ جنایت و جهالت درحبیب‌الله کلکانی
☼ خاک فروش و وطن فروش
☼ دیورند؛ خط فرضی یا سرحد رسمی
☼ استاد قاسم

Last Update: September 21, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us