څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

خسرو خسرو


رده بندی ( موسیقی )
لقب یا تخلص : Other Names :
خسرو
Khesraw
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
خسرو خسرو خسرو خسرو خسرو خسرو خسرو خسرو خسرو و شیرین
خسرو و شیرین
راه صالحان
☼ کیست دهقان
☼ چند شهر شاهنامه در جغرافیای امروز
☼ پيشينه تاريخى واژۀ افغان
☼ لمعه در ذکر مجمل حال افغانان در عهد سلاطین غور
☼ گفتار بلخ در کلیات شمس ۳
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۴
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ باز هم در خدمت مولانا
☼ تأثیر زبان و ادبیات دری بر زبان و ادبیات عربی
☼ پیوند شعر و موسیقی
☼ درّی یا فارسی
☼ چرا فردوسی دقیقی بلخی را بر نمی تابد
☼ مخمس بر غزل امیر خسرو دهلوی
☼ دری
☼ انقراض قدرت هزار سالۀ کیانیان درسیستان
☼ اسلام و شمشیر ۴۷
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۳
☼ بازنگری تاریخ
☼ مولانا جامی سرایندهٔ ارزشهای عالی انسانی و دوستی خلقها
☼ ردیه ئی بر شاه نامهٔ فردوسی
☼ حبیب الله کلکانی (بچه سقاو) که بود؟
☼ زبان دری ازگفتار تا نوشتار
☼ رستم و سهراب
☼ خوی یا خو
☼ مانده ومانده گی
☼ پاییدن
☼ پخچ و پست و پخش
☼ میرویس خان هوتک، جورج واشنگتن افغانستان مدرن
☼ گشتاسپ نامه
☼ ترکیه چرا مولانا را ترك معرفی می‌كند؟
☼ تشدید در زبان دری
☼ اعترافات شاعران به زبان دری
☼ لرغونی هلمند - ۷ – برخه ، اثور يان په هلمند کي
☼ د زابل او کلات لنډتاريخي شاليد ۱
☼ سترټولواک ، افغان ملي قاید اعلیحضرت احمد شاه بابا
☼ سترملي مشر حاجي میرویس خان نیکه
☼ بیرق های افغانستان
☼ موسیقی کسب بی سرمایه
☼ همزه چیست
☼ دری یا به اصطلاح فارسی، زبان مادری چه کسی
☼ هزار سال نام دری
☼ مولانا؛ ایرانی «نجیب» یا «افغانی کثافت»؟
☼ اصطلاح مضحک پارسی دری
☼ دانشگاه به معنی پوهنتون، دقیق نیست
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ ادبستان خراسان کهن
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ حافظ بخشی سلطان عزیزپور
☼ خراسان دیروز، افغانستان امروز ؛ گهوارۀ زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ پیشینهٔ عرسِ بیدل
☼ زبان دری
☼ فارسی دری
☼ نقد بر نقد «دزدیهای» رحمان بابا از حافظ شیراز
☼ ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند
☼ لرغونی افغانستان (له ماديانو ترساکانو)
☼ دهند دپښتون شهزاده (خضرخان غلجي) او ( دویل راني) د عشق او مینې داستان
☼ در وصف تاجیک
☼ اماکن تاریخی افغانستان
☼ پښتانه څوک دی
☼ زائر ، ز َوّ ار و ز ُوّ ار ز َوار
☼ زیارت
☼ چیر وچیره
☼ فعل جمع یا مفرد
☼ کاربرد فعل جمع یا مفرد
☼ حایل وهایل
☼ واو و گونه های آن در گفتار ونوشتار
☼ مسؤول
☼ تا
☼ زندگى شيرين را تلخ
☼ دو بزرگمرد شرکت کننده در مذاکرات استقلال و خاطره­یی از آنان
☼ عاقبت شمس در روایات شفاهی
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۲
☼ ریشه های هنر خرابات در تاریخ ۱
☼ پیشآهنگان خرابات ۳
☼ پټه خزانه
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ شیخ سعدالدین انصاری
☼ فردوسی و شاهنامه از منظر دیگر
☼ دری مادر زبان فارسی
☼ افغان شناسی در اشعار دری علامه اقبال لاهوری
☼ افغان ها به روایت اهل سنت ایران
☼ یادداشتی به نویسندهء توانا، محترم مصطفی عمرزی
☼ شاه و شاعران
☼ کتاب های روشنگر
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ سمبول های خرافات جمعی
☼ سرگذشت یک افغان مهاجر
☼ شکوه از هستی
☼ ادب دری افغانی
☼ از اسپارتاکوس تا محمد بن عبدالله
☼ نگاهی مختصر به ریشه ژنتیکی و تاریخی پشتون‌ها
☼ وطن و مرز های احمدشاه
☼ اندرون بیرونی
☼ دزد بدنبال شريك جرم
☼ گذر توهم
☼ آیا کشوری بنام آریانا و خراسان وجود داشته است؟
☼ «امیرعلی شیر نوایی» که بود؟
☼ مصطلحات ملی- افغانی ما دیرینه اند
☼ زبانهای شبه قاره هند
☼ زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری
☼ تاریخ مختصر ادبیات افغانستان
☼ حافظ بخشی سلطان عزیزپور
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
☼ نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
☼ مهد پيدايش و پـرورش زبان دری
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، دوره افشاريه
☼ اسناد و مكاتبات سياسي ايران، از سال 1105 تا 1135 ق.
☼ روابط متقابل ميان زبانهای آریائی
☼ اشارات طبی و دارویی در آثار خاقانی شروانی
☼ افتخارات مذموم
☼ تعبیر
☼ نگاهی به نقش تاجيكستان در تاريخ تمدن ايران
☼ هنر طنزپردازی
☼ شعر دری در ترکیه

Last Update: December 8, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us