څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابولخیر احمدقلی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
خیری
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
ابولخیر احمدقلی آفات مهم پیاز
حشره تخم خوار سیب
مرض تابخورده گی برگ شفتالو
آفات مهم بادنجان رومی
شبشک های نباتی
کانون فرهنگی آموزش فنی و خیریه
د ابرار خیریه موسسه
امن
ماین 3-4-5
ماین 21
ماین
ماین
ماین 1-2-3
ماین
ماین
ماین د امه خیریه موسسه څلورمه گڼه ۱۳۷۰ کال د سرطان میاشت
ماین ۱۱-۱۲
ماین ۱-۲
د امه خیریه موسسه اوومه گنه پرله پسی گنه 19 مه
ماین
ماین- دریمه ګڼه- د ۱۳۷۰ کال د جورا میاشت
اساسنامه
ماین
ماین
خیریت دلیل سال اسپ
ماین څلورمه ګڼه
☼ ملکه ثریا بنیان گذار موسسه ی نسوان و آزادی زن افغان
☼ حاجی خیرو و جن کلان کار
☼ فدائی خدا
☼ سردار غلام محمد خان
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۷
☼ زور واکي
☼ پوهنتون بین المللی اسلامی ننگرهار
☼ انتقاد رکیک، منطق مدعا را حذف می کند
☼ سرخورده و سرافگنده
☼ ازدواج با دو خواهر دریک وقت
☼ جلوگیری از جعل اسناد تحصیلی
☼ فردوسی و شاهنامه از منظر دیگر
☼ بهای بنای کج
☼ شروط پذیرش دعا
☼ نیمچه ملا، کفر می گوید
☼ با مجتبیٰ حسینی نقاش افغان
☼ رسوایی آن روز
☼ افشای افتضاح دیگر
☼ روی سیاه این شاعر
☼ معنی دیگر پیوستن
☼ ای همو بیچاره گک اس
☼ سازمان هاي اجتماعي
☼ «امیرعلی شیر نوایی» که بود؟
☼ درک حساسیت های ملی
☼ سنگ و کلوخ
☼ گفتارِ ارزشمند از انسان های روشن ضمیر
☼ استاد خلیلی چرا کتاب«عیاری از خراسان» را نوشت؟
☼ منطق مجوس
☼ دنیای ارواح

Last Update: December 24, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us