څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حاجی محمد


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
واصب قندهاری
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
حاجی محمد حاجی محمد حاجی محمد حاجی محمد حاجی محمد حاجی محمد حاجی محمد حاجی محمد ذکر شاه اسلام - نسخهء قدیمی چاپ دهلی
شاعر آزاد - 1348 قمری
حقیقت جهاد
د حاجی محمد بارکزی دیوان
خاطرات یک سنگر نشین
شاعر آزاد
ذکر شاه اسلام یعنی
بسعی و اهتمام
ګل خبری
دیوان جناب حیدر کرار
کاینات صهبانی
ذکر شاه اسلام
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ تئوری تکامل ۱
☼ تئوری تکامل ۲
☼ تئوری تکامل ۳
☼ تئوری تکامل ۴
☼ حيله گريهای تکامل
☼ سناريو تکامل انسان
☼ بن بست مولکولی تئوری تکامل
☼ طرح به طور تصادف قابل توضيح نيست
☼ تئوری تکامل:ماترياليست يک مجبوريت ميباشد
☼ رسانه های سمعی بصری:حوزه حيات تئوری تکامل
☼ تکامل يک نيرنگ ميباشد
☼ نيرنگ تکامل
☼ د تاریخ ګردجه پاڼه
☼ د تاریخ ګردجه پاڼه
☼ آیا پیامبر اسلام بیسواد بود؟
☼ استاد غلام دستگیر شیدا
☼ استاد قاسم
☼ استاد محمد علی عطار هروی
☼ سرنوشت آخرین امیر بخارا و روابط کشورش با افغانستان
☼ تیموریان هند ( ۹۱۰ - ۱۱۵۱ هجری )
☼ محمد زاییان (۱٢۱۶ ه تا ۱٣٣٨ه)

Last Update: February 5, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us