څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حامد نوید


رده بندی ( تاریخ )
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید حامد نوید نظری به نوشته های معلوماتی دربارۀ "بالا حصار" هرات
حماسهٔ جهاد
حماسهء جهاد
ریشه یابی کلمه افغان
حماسه جهاد
☼ فروغ ماه
☼ اهمیت لاجورد درآثار هنری قدیم جهان و افغانستان
☼ خصوصیات پدیده های هنری افغانستان
☼ ریشه‌یابی کلمه افغان از دیدگاه زبان‌شناسی، اسطوره‌شناسی و تاریخ
☼ افغان به معنی پشتون نیست
☼ قلعهٔ تاریخی فریدون
☼ آتشکده ظفر کانیشکا (اونیندو) یا معبد سرخ کوتل
☼ سیستان پرورشگاه تمدن های قدیم 2
☼ قلعه فتح

Last Update: February 12, 2014


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us