څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آخندزاده حبیب الله


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
قندهاری
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari
قوم و قبیله : Tribe & Clan :
موسی خیل    منابع :


مواد مرتبط
آخندزاده حبیب الله آخندزاده حبیب الله آخندزاده حبیب الله آخندزاده حبیب الله آخندزاده حبیب الله آخندزاده حبیب الله تعلیمنامهء پیاده - 1331 قمری
تقویم سنهء یونت زائیل - 1324 قمری / 1906 عیسایی
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ افغانستان، افغان و افغانستانی
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۱
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ ارگ
☼ تاراج تاریخ
☼ گونه های « ی » در زبان گفتاری ونوشتاری
☼ صفت
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ ارگ کابل اقامت گاه فرمان روایان افغانستان
☼ نگرشی درتفکر دینی
☼ استاد قاسم
☼ زما لنډ سوانح
☼ گُمشده اي در وراي فراموشي ها
☼ تراژیدی سقوط امانی

Last Update: December 27, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us