څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

خلیل الله خلیلی


رده بندی ( ادبیات )
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی خلیل الله خلیلی دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی
رباعیات خلیل الله خلیلی
دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی
از سجاده تا شمشیر
☼ ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
☼ مرگ و محل دفن بیدل
☼ میر عبدالقادر ابهر، شاعری از دامنه های هندوکش
☼ شيون کابلی
☼ یادداشتهای استاد خلیلی
☼ حکمت در سویس آسیا
☼ شـبی که حنجرهء سـحر آفـرینی بینوا گشـت
☼ تبصره ی واشنگتن پُست، خلاف معمول بود
☼ سبکها و مکتبهای شعر دری
☼ زبان دری
☼ شاه دو شمشیره
☼ کابل شهری که آب خورده از خون!
☼ هزیانات خلیل الله خلیلی و تجاوز به تاریخ
☼ یوسف آیینه
☼ خاطرات استاد خلیلی
☼ استاد فقیر فروزی
☼ سبکها ومکتبهای شعر دری
☼ زندگی نامه و داستان مزار حضرت ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله

Last Update: December 24, 2016


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us