څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پروانه پرس


رده بندی ( موسیقی )
لقب یا تخلص : Other Names :
پرستش
Parastesh Peres
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
پروانه پرس ☼ اسلام و شمشير ۷
☼ اسلام و شمشير ۱۲
☼ اسلام و شمشير ۱۳
☼ اسلام و شمشير ۱۴
☼ فدائی خدا
☼ اسلام و شمشیر ۱۶
☼ اسلام و شمشیر ۱۷
☼ اسلام و شمشیر ۲۰
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۱
☼ گفتار بلخ در کلّیات شمس ۴
☼ بام دنیا
☼ لهجهٔ بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا ۱
☼ طرح به طور تصادف قابل توضيح نيست
☼ اسلام و شمشير ۲۵
☼ اسلام و شمشير ۲۹
☼ جدایی دین از سیاست
☼ اسلام و شمشير ۳۱
☼ اسلام و شمشیر ۴۱
☼ اسلام و شمشیر ۴۳
☼ اسلام و شمشیر ۴۵
☼ اسلام و شمشیر ۴۷
☼ اسلام و شمشیر ۵۶
☼ ۲۵۰ سال مقاومت کابل در برابر حملات عربها ۱
☼ تناقض در استدلال آقای سیستانی ۳
☼ دری نگاران هند
☼ تمرکز فکری
☼ ردیه ئی بر شاه نامهٔ فردوسی
☼ کنفرانس های دوکتور کمال سید
☼ معتزله
☼ گشتاسپ نامه
☼ تاملی در بنیان جعلیات
☼ دانشگاه به معنی پوهنتون، دقیق نیست
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ فارسی دری
☼ ازدواج محارم در میان زرتشتیان
☼ آیا پیامبر اسلام بیسواد بود؟
☼ حرام دانستن نوروز حرام است
☼ آئین یهود
☼ آنچه من به آن باور دارم
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ الله - هلال
☼ رسوایی آن روز
☼ خصوصیات پدیده های هنری افغانستان
☼ علامه سیدجمال الدین افغانى
☼ سيمای پيامبر اسلام در آئينه کتاب مقدس
☼ آلزایمر در تنقید تاریخ
☼ طالبان؛ تنديس ها و تنديس پروران
☼ معلومات مختصر در مورد آی خانم
☼ دیگر ستیزی در بینشِ «تاجیک زده‌گی»
☼ پیشینه تاریخی زبان پارسی دری
☼ نگاهی به نقش تاجيكستان در تاريخ تمدن ايران
☼ زیان های اقتصادی طلب از مُرده

Last Update: December 7, 2015


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us