څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ابوالحسن علی جلابی


رده بندی ( ادبیات )
لقب یا تخلص : Other Names :
هجویری
زبان مادری : Mother tongue :
دری
Dari    منابع :


مواد مرتبط
کشف المحجوب هجویری غزنوی
کشف المحجوب
☼ زبان دری ازگفتار تا نوشتار
☼ دوکان یا دکان
☼ دیوال یا دیوار
☼ اینی
☼ پښَتو و لُويَکان غزنه
☼ غزنویان (٣۵۱- ۵٨٣هجری)

Last Update: February 5, 2017


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us