څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

شمار کتابها درین کتابخانه به (1965) کتاب رسیده است. دانشنامهٔ افغان٬ در هر دسته-بندی٬ صرف ۱۰۰ جلد از آخرین رسیده گیها را به دسترس شما میگذارد. باقی کتب٬ میتواند از طریق تفحص و تحقیق درین دانشنامه٬ میسر و دستیاب شود.آشپزی:

کتاب کتابخانه
 پنجاه نوع نوشیدنی سرد  مصطفی عمرزی
 پنجاه نوع کیک خانه گی ساده  مصطفی عمرزی
 پنجاه نوع سُس  مصطفی عمرزی
 پنجاه نکتهء ریز خانه داری  مصطفی عمرزی
 آشپزی بدون گوشت  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 11  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 10  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 9  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 8  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 7  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 6  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 5  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 4  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 3  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 2  مصطفی عمرزی
 مجلهء ویستا - پختنی ها و خوردنی ها / 1  مصطفی عمرزی
 دستور تهیهء 12 نوشیدنی شگفت انگیز  مصطفی عمرزی
 طرز تهیه ی انواع بسکیت  مصطفی عمرزی
 طرز تهیه ی انواع فرنی  مصطفی عمرزی
 تدارک و تهیهء غذا  مصطفی عمرزی
 انواع پختنی ها  مصطفی عمرزی
 کتاب الکترونیکی آشپزی  مصطفی عمرزی
 آشپزی نوین برای کودکان  مصطفی عمرزی
 آشپزی نظری و عملی  مصطفی عمرزی
 The Martha Stewart Living Cook book  مصطفی عمرزی
 Cooking the Vietnamese way  مصطفی عمرزی
 Appetite For Reduction  مصطفی عمرزی
 50 Easy party Cakes  مصطفی عمرزی
 د سبو وچول او د غذایی موادو ساتنه د ښوونکو لارښود  مصطفی عمرزی
 تحفظ مواد غذایی  مصطفی عمرزی
 پخت و پز  داکتر مریم زبردست
 Recipes for weaning foods  حاجی محمد راحت
 فرهنگ نامهای ترکی  داکتر مریم زبردست
 نابرابریهای اجتماعی  داکتر مریم زبردست

آموزش:

کتاب کتابخانه
 سواد ابتدایی برای زن ها  مصطفی عمرزی
 روښانه لاره  مصطفی عمرزی
 رهنمای معلم  مصطفی عمرزی
 د لویانو دپاره حساب 1 / دوهمه برخه  مصطفی عمرزی
 د قضیې په رڼا کې ښوونه او روزنه  مصطفی عمرزی
 د ښوونکی لارښود - 1  مصطفی عمرزی
 د سوبتیا کتاب  مصطفی عمرزی
 د سواد آموزۍ کومکي رسالې  مصطفی عمرزی
 روش نقد  مصطفی عمرزی
 روښانه لاړه  مصطفی عمرزی
 آموزش خواندن و نوشتن  مصطفی عمرزی
 رهنمای تدریس بیایید خواننده شوییم  مصطفی عمرزی
 بیاموزیم تا بیاموزانیم!  مصطفی عمرزی
 میکروب ها به شکم احمد حمله برده اند  مصطفی عمرزی
 مادر احمد به مقابل میکروب ها مبارزه می کند  مصطفی عمرزی
 میکروب ها بسیار خورد اند  مصطفی عمرزی
 اصول تدریس حساب در مکاتب ابتدایی  مصطفی عمرزی
 میکروب ها در کجا زنده گی می کنند؟ - برای صنوف ابتدائی  مصطفی عمرزی
 معیوبینو لپاره د لیک لوست زده کړه  مصطفی عمرزی
 مشورت های میتودیک برای معلمان تاریخ و جامعه شناسی  مصطفی عمرزی
 زده کړو چې ور زده کړو!  مصطفی عمرزی
 د تدریس کومکی مواد  مصطفی عمرزی
 پدر احمد، نظافت و پاکی را می آموزاند - صنوف ابتدائیه مکاتب  مصطفی عمرزی
 بار کج به منزل نمی رسد  مصطفی عمرزی
 اسد و نسیم  مصطفی عمرزی
 داس و وورد پرفکت  مصطفی عمرزی
 آموزش مقدماتی کمپیوتر  مصطفی عمرزی
 خدمات سفر و گردشگری  مصطفی عمرزی
 آموزش آتش نشان  مصطفی عمرزی
 رهنمای کورس ولدینگ کاری  مصطفی عمرزی
 رهنمای کورس نجاری  مصطفی عمرزی
 رهنمای کورس رادیو سازی  مصطفی عمرزی
 رهنمای کورس ترمیم انجن های دیزلی  مصطفی عمرزی
 د ولډینګ کولو د کورس رهنما  مصطفی عمرزی
 د ړادیو جوړولو د کورس رهنما  مصطفی عمرزی
 د حلبی سازی د کورس رهنما  مصطفی عمرزی
 د ترکاڼی د کورس رهنما  مصطفی عمرزی
 د بنایی (معماری) د کورس رهنما  مصطفی عمرزی
 تاکتیک های حمله و دفاع  مصطفی عمرزی
 ندای طلبهء معارف یا حقوق ملت - نسخهء قدیمی   مصطفی عمرزی
 نباتات - دوم رشدیه / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 مقیاسات جدیده - 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 مسائل هر روزهء تدریس - 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 مراة الارض - 1323 قمری   مصطفی عمرزی
 مختصر جغرافیای عمومی - 1333 قمری  مصطفی عمرزی
 کلید تجوید - برای متعلمان رشدیه / 1304 شمسی  مصطفی عمرزی
 کلیات و اصطلاحات فقیهه - 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 کتاب رسم - دوم ابتدائیه / 1299 شمسی  مصطفی عمرزی
 کتاب الفبای ترکی - 1299 شمسی  مصطفی عمرزی
 قواعد فقهیه - مسلکی رشدیه / 1309 شمسی  مصطفی عمرزی
 قرائت - به زبان ترکی - مکاتب ملکی و عسکری / 1336 قمری   مصطفی عمرزی
 علم الاشیاء - پنجم و ششم ابتدائیه / 1301 شمسی  مصطفی عمرزی
 طریق استعمال مفید پشم - 1310 شمسی  مصطفی عمرزی
 شهاب الحساب - 1303 قمری   مصطفی عمرزی
 سیر نبوی - سوم رشدیه / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 هندسهء مسطحه - هفتم رشدیه / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 علم حساب - نسخهء قدیمی احتمالاً چاپ هند  مصطفی عمرزی
 سراج العقائد - اول ابتدائیه / 1340 قمری   مصطفی عمرزی
 سراج العقائد - سال سوم / نسخهء قدیمی چاپ لاهور  مصطفی عمرزی
 رهنمای خط - 1333 شمسی  مصطفی عمرزی
 رسالهء سوم دینیات - سوم ابتدائیه / 1326 قمری  مصطفی عمرزی
 رسالهء حفظ الصحه - 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 رسالهء اول دینیات - مکاتب نسوان / 1301 شمسی  مصطفی عمرزی
 رسالهء اول دینیات - مکاتب ابتدائیه / 1335 قمری  مصطفی عمرزی
 رسالهء اصول تربيه - 1302 شمسی  مصطفی عمرزی
 خلاصهء تاریخ انبیا - سوم ابتدائی / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 خلاصهء تاریخ وطن - مکاتب ابتدائیه / 1339 قمری   مصطفی عمرزی
 خلاصهء یت نظام از کتب عسکریهء عثمانیه / 1302 شمسی  مصطفی عمرزی
 حیرت اقرا - 1315 قمری   مصطفی عمرزی
 جغرافیای کوچک - صنف سوم ابتدائی / 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 جغرافیای عمومی ابتدائی - 1298 شمسی  مصطفی عمرزی
 جغرافیای عسکری - 1302 شمسی  مصطفی عمرزی
 جغرافیا - طبیعی و افریقه / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 کتاب جبر و مقابله - صنف رشدیه / 1332 قمری  مصطفی عمرزی
 تعلیمنامهء پیاده - 1331 قمری  مصطفی عمرزی
 تحفه الامیر فی البیان سلوک الملوک و التدبیر - نسخهء قدیمی  مصطفی عمرزی
 تاریخ - قسمت ثالت - هشتم رشدیه / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 پروگرام معارف در جشن استقلال  مصطفی عمرزی
 پروغرام دروس فن انداخت - 1301 شمسی  مصطفی عمرزی
 پروغرام 12 هفته مخصوص افراد جدیده  مصطفی عمرزی
 بحث اخپور از تعلیمنامهء پیاده - 1299 شمسی  مصطفی عمرزی
 بارود سازی - 1315 قمری  مصطفی عمرزی
 اوروپا - سوم رشدیه / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 امثله در باب قومانده های شطارت ... / 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 افغانستان - چهارم رشدیه / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 اساس پنجسالهء امانیه /   مصطفی عمرزی
 ادارة الدار - 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 اخلاق و معلومات مدنیه - چهارم رشدیه / حوت 1304 شمسی  مصطفی عمرزی
 د پښتو ژبې د تدریس اصول  مصطفی عمرزی
 جعلي ژورنالېزم  مصطفی عمرزی
 د کتابتون اهمیت  مصطفی عمرزی
 اقتصاد پیژندنه  مصطفی عمرزی
 عملی کلنیکي لارښوونې  مصطفی عمرزی
 خودآموز ترکمنی  زینب نیک بین
 دری و قرآن کریم  زینب نیک بین
 دانشنامه علائی  سیف الله فضل
 د پښتو ادبیاتو تاریخ  سیف الله فضل
 افغانستان ته اوښتې فرهنگې زیانونه  داکتر محمد علی ابدالی
 ترقی تعلیم  داکتر مریم زبردست
 بازیها برای شاگردان مکاتب ابتدائی  داکتر مریم زبردست

ادبیات:

کتاب کتابخانه
 میثاق و گل کوهی  مصطفی عمرزی
 شاهدبازی در ادبیات فارسی  مصطفی عمرزی
 دیوان صوفی عشقری  سیف الله فضل
 مجلهٔ خراسان جلد ۷  حسیب الله فضل
 د الفت نثری کلیات  سیف الله فضل
 تاریخ ادبيات دری از دوره های باستانی تا پایان قرن چهارم هجری  حسیب الله فضل
 د الفت نثري کلیات  مصطفی عمرزی
 پښتو کتابښود  مصطفی عمرزی
 د ماشومانو گل غونچه  مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری  داکتر محمد علی ابدالی
 رهنمای مطالعه، نویسنده گی و ترجمه  مصطفی عمرزی
 مجموعه ای از ضرب المثل ها  مصطفی عمرزی
 هجایي لیک لوست  مصطفی عمرزی
 مفتاح الصرف - جلد 1 / 1332 قمری   مصطفی عمرزی
 مفتاح التعلیم - نسخهء قدیمی  مصطفی عمرزی
 معلم پښتو - جلد 2 / 1314 شمسی  مصطفی عمرزی
 کتاب کریم - 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 ادبیات - نسخهء قدیمی / 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 شعر العجم - جلد 5 / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 شعر العجم - جلد 4 / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 شعر العجم - جلد 1 / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 رسالهء رموزات تحریر عبارات - 1335 قمری  مصطفی عمرزی
 د پښتو د ژبی لیاره - 1317 شمسی  مصطفی عمرزی
 جشن معارف / 1301 شمسی  مصطفی عمرزی
 پښتو ژبه - لمړی توک / 1316 لمریز  مصطفی عمرزی
 پرده نشینان سخنگوی - 1331 شمسی  مصطفی عمرزی
 باغبان - 1336 شمسی  مصطفی عمرزی
 اصول انشا - پنجم ابتدایی / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 ادبیات - صنف سوم رشدیه / 1310 شمسی  مصطفی عمرزی
 ادبیات - صنف دوم اعدادی / 1301 شمسی  مصطفی عمرزی
 سایه بان بی سایه  مصطفی عمرزی
 افسانه های مردم  مصطفی عمرزی
 دنیای قشنگ نو  مصطفی عمرزی
 از كوچه ى عرفان مولانا  حسیب الله فضل
 شگوفايی هرات در عصر تيموريان  حسیب الله فضل
 سخندان فارس  حسیب الله فضل
 فرهنگ مختصر دری - پشتو  حسیب الله فضل
 فنون ادبی بیان  حسیب الله فضل
 روش املای زبان دری  حسیب الله فضل
 قاموس مختصر فیلولوژی دری با ترجمهٔ پشتو و اوزبیکی  حسیب الله فضل
 دستور تاریخی زبان فارسی دری  حسیب الله فضل
 فرهنگ اصطلاحات نوین  حسیب الله فضل
 دستور سخن  حسیب الله فضل
 ضرب المثل ها و کنايات  حسیب الله فضل
 کشف شاهنامهٔ قبل از دوران مغل   حسیب الله فضل
 تاریخ ادبیات دری افغانستان دردورهٔ سامانیان وغزنویان  حسیب الله فضل
 در باغستان زبان  حاجی محمد راحت
 خاستگاه زبان پارسی دری  حاجی محمد راحت
 د پښتو ادب لرغونې دوره  مصطفی عمرزی
 خوشال په خپل ایډیال  مصطفی عمرزی
 کلتوري یون  مصطفی عمرزی
 د پښتو شعر هندسي جوړښت  مصطفی عمرزی
 ځانځاني ښامار د هر چا په خپل ځان کې  مصطفی عمرزی
 زاړه میرزایان او زلمي لیکوال  مصطفی عمرزی
 د پښتو متل سپړنه  مصطفی عمرزی
 د پښتو هنري ادبیاتو د کره کتنې لنډه تاریخچه  مصطفی عمرزی
 سید شمش الدین مجروح  مصطفی عمرزی
 پښتو معاصر لیکوال  مصطفی عمرزی
 د الحاج محمد حسن حسام نثري کلیات  مصطفی عمرزی
 ادب تاریخ  مصطفی عمرزی
 کتاب الشعر او لس نورې لیکنې  مصطفی عمرزی
 کره کتنه  مصطفی عمرزی
 ملي درسونه  مصطفی عمرزی
 د لرغوني یونان ادبیات او پر پښتو ادب یې اغېزې  مصطفی عمرزی
 د ریالېزم ادبي مکتب پیژندنه  مصطفی عمرزی
 فرهنگ عمید  حسیب الله فضل
 از هر دهن سخنی و از هر چمن سمنی  حسیب الله فضل
 نظری به تحولات ادب دری  حسیب الله فضل
 یادنامهٔ طاهر بدخشی  حسیب الله فضل
 هندي سبک او پښتو شاعري  مصطفی عمرزی
 ژبه او ژبپوهنه  مصطفی عمرزی
 معاصره لیکوالي  مصطفی عمرزی
 فولکلور او فلکلوري ادبیات  مصطفی عمرزی
 سوځېدلې ځمکه  مصطفی عمرزی
 د پښتو شعر اوسنی بهیر  مصطفی عمرزی
 ادبې وړانگي  مصطفی عمرزی
 زهر او اوبه  مصطفی عمرزی
 د شعر سلطان: علي خان  مصطفی عمرزی
 لنډیو ته یوه لنډه کتنه  مصطفی عمرزی
 د عبدالحمید مومند د شاعری تړنگونه  مصطفی عمرزی
 عرب ستيزي در ادبيات معاصر ايران  مصطفی عمرزی
 در باب نسخه های خطی و چاپ های اولیه ...  مصطفی عمرزی
 اشعار تُرکی مولوی  مصطفی عمرزی
 کاپوسنامه ی فرای  مصطفی عمرزی
 ادب دری افغانی  مصطفی عمرزی
 مگر این پنج روزه  مصطفی عمرزی
 درنگی بر اظهارات استاد باختری  زینب نیک بین
 دو کلمه هروی  سیف الله فضل
 د پټي خزاني نثر ته یوه کتنه  سیف الله فضل
 چونغر  سیف الله فضل

اسناد تاریخی:

کتاب کتابخانه
 حقیقت انقلاب ثور / هشت عقرب 1365  مصطفی عمرزی
 د جنګي جنایتکارانو اتهام نامه  مصطفی عمرزی
 اسناد برگزیدهء دوران قاجاریه  مصطفی عمرزی
 تحقيقى پيرامون سوابق تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورند  مصطفی عمرزی
 خبرنامه ی نجیب سیرت  مصطفی عمرزی
 فهرست قرآن های شریف خطی آرشیف ملی افغانستان  مصطفی عمرزی
 جعلیات در پاسارگاد  مصطفی عمرزی
 تخت جمشید، بنای ناتمام  مصطفی عمرزی
 بنا های تاریخی افغانستان  مصطفی عمرزی
 نگاه نو به سفرنامهء ناصر خسرو  مصطفی عمرزی
 هفت قرن فراز و نشیب تمدن در اسپانیا  مصطفی عمرزی
 نقش برجسته ها و حجاران تخت جمشید  مصطفی عمرزی
 متن سخنرانی عزیز الله مبشر  مصطفی عمرزی
 د هند د کتابخانو پښتو خطی نسخی  مصطفی عمرزی
 پیام تاریخی هزارجات افغانستان  مصطفی عمرزی
 د پښتو د ادبی تاریخ خطی منابع  مصطفی عمرزی
 د افغانستان تاریخي ودانۍ  مصطفی عمرزی
 بالاحصار کابل   مصطفی عمرزی
  محفل نمونۀ ماليه - رويداد کارگزارى / نسخهء قدیمی چاپ کابل  مصطفی عمرزی
 نصایح نامچهء افغانی - 1303 قمری   مصطفی عمرزی
 نصایح نامچه - 1303 قمری   مصطفی عمرزی
 معاهدهء عدم تعرض مسمی به پیمان سعدآباد طهران - 1316 ش  مصطفی عمرزی
 عیناٌ نطق اعلی حضرت محمد نادرشاه غازی به ... - 1310 ش  مصطفی عمرزی
 هفته نامهء حبیب الاسلام - از 6 حوت 1307 الی 10 میزان 1308 ش  مصطفی عمرزی
 سوال و جواب دولتی و بند و بست سلطنتی - دری / 1303 ق  مصطفی عمرزی
 سوال و جواب دولتی و بند و بست سلطنتی - پشتو / 1303 ق  مصطفی عمرزی
 معاهدهء ودادیه و تامینینه بین حکومت شاهی افغانستان و جمهوریهء ترکیه  مصطفی عمرزی
 معاهدهء مودت بین دولت شاهی افغانستان و دولت جمهوریهء مامون لهستان  مصطفی عمرزی
 معاهدهء مودت بین حکومت شاهی افغانستان و حکومت فدرال سویس  مصطفی عمرزی
 معاهدهء مودت بین حکومت شاهی افغانستان و حکومت شاهی مصر  مصطفی عمرزی
 معاهدهء مودت بین حکومت شاهی افغانستان و جمهوریهء لیبیریه  مصطفی عمرزی
 معاهده فی مابین افغانستان و بریطانیه - 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 قرارداد عرفانی فی مابین دولتین بلژیک و افغانستان - 1307 ش  مصطفی عمرزی
 فیصلهء جرگهء منعقدهء سمت جنوبی - 1312 ش  مصطفی عمرزی
 سواد معاهدهء دولتین علیتین افغانستان و ترکیه - 1301 ش  مصطفی عمرزی
 سواد معاهدهء دولتین علیتین افغانستان و ایران - 1 / 1302 ش  مصطفی عمرزی
 سواد معاهدهء دولتین علیتین افغانستان و ایران - 2 / 1326 ش  مصطفی عمرزی
 تردید شایعات باطلهء شاه مخلوع - 1309 شمسی  مصطفی عمرزی
 پروتکل منضمه به عهدنامهء ودادیه و تامینیه میان افغانستان و ایران  مصطفی عمرزی
 آثار هرات - جلد 3  مصطفی عمرزی
 آثار هرات - جلد 2  مصطفی عمرزی
 آثار هرات - جلد 1  مصطفی عمرزی
 اسناد تصویری شهر های ایرانی دورهء قاجار  مصطفی عمرزی
 The Lie Became Great  مصطفی عمرزی
 پنجهزار شهید افغان - 1358  مصطفی عمرزی
 پاپیروس ها  مصطفی عمرزی
 مجله ی «انسی» - شماره ی 4  مصطفی عمرزی
 پهلوی ها - جلد 2  مصطفی عمرزی
 پهلوی ها - جلد 1  مصطفی عمرزی
 آخرین سفر شاه  مصطفی عمرزی
 آیا شاه شوهر داشت؟!  مصطفی عمرزی
 د افغانستان فرهنگي میراثونوته یوه کتنه  مصطفی عمرزی
 د افغانستان فرهنگ ته اوښتیي زیانونه  مصطفی عمرزی
 افغان و افغانستان  مصطفی عمرزی
 آیا «هزاره»، کلمه ی قدیم تر است؟  مصطفی عمرزی
 به ملت عزیزم   مصطفی عمرزی
 معاهده ی دولتین علیتین افغانستان و ایران - 1302 شمسی  مصطفی عمرزی
 آثار عتیقه ی کوتل خیرخانه  مصطفی عمرزی
 دیدار از اندونزی  مصطفی عمرزی
 تاریخ و تاریخنگاری در ایران  مصطفی عمرزی
 ایران شناسی، آریایی گرایی و تاریخنگاری  مصطفی عمرزی
 شاهنامه یا تزارنامه؟  مصطفی عمرزی
 تلخیص کتاب «سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران»  مصطفی عمرزی
 یانیق تپه - 2  مصطفی عمرزی
 یانیق تپه - 1  مصطفی عمرزی
 نقشه ی دارالسلطنت تبریز  مصطفی عمرزی
 مناره های کج!  مصطفی عمرزی
 این جا کلیسا است  مصطفی عمرزی
 معبد شیطان  مصطفی عمرزی
 سنگ ها، فریاد می زنند  مصطفی عمرزی
 امپراتوری های بادکنکی!  مصطفی عمرزی
 اسرار باستان شناسی پوریم  مصطفی عمرزی
 ایران شناسی بدون دروغ - جلد 3  مصطفی عمرزی
 ایران شناسی بدون دروغ - جلد 2  مصطفی عمرزی
 ایران شناسی بدون دروغ - جلد 1  مصطفی عمرزی
 مکتوبات حجته الله محمد نقشبندی  زینب نیک بین

اعتقادات:

کتاب کتابخانه
 د خادم نړۍ لید  مصطفی عمرزی
 فلسفه ی بنیان اندیشی  مصطفی عمرزی
 فدائی خدا  مصطفی عمرزی
 شناخت خدا از طریق برهان  مصطفی عمرزی
 اقوام هلاک شده  مصطفی عمرزی
 بی زمانی و حقیقت سرنوشت  مصطفی عمرزی
 اسرار آفرینش  مصطفی عمرزی
 نیرنگ تکامل  مصطفی عمرزی
 اعجاز قرآن  مصطفی عمرزی
 زن در میزان فقه سیاسی اسلام  خواجه بشیر احمد انصاری
 خ مثل خلافت (گفت و گویی با حزب التحریر)  خواجه بشیر احمد انصاری
 نظريهء توطئه و فقر روش شناسي در تاريخنگاري معاصر ايران  مصطفی عمرزی
 ترجمهء قرآن آیتی  مصطفی عمرزی
 عاطفه از نگاه بشر دوستان  مصطفی عمرزی
 از سجاده تا شمشیر  مصطفی عمرزی
 وطن - 1335 قمری   مصطفی عمرزی
 نظریهء علما به عموم برادران اسلامی وطن عزیز افغانستان - 1315 ش  مصطفی عمرزی
 کتاب مبادی العلوم - 1315 قمری   مصطفی عمرزی
 كلمات امير البلاد فى الترغيب الى الجهاد‏ - 1304 قمری   مصطفی عمرزی
 قواعد سراج الملته فی طریقه التعزیه - 1 / 1321 قمری   مصطفی عمرزی
 قواعد سراج الملته فی طریقه التعزیه - 2 / 1337 قمری  مصطفی عمرزی
 سررشتۀ اسلامية روم‏ - 1304 قمری   مصطفی عمرزی
 سراج الاحکام فی معاملات الاسلام - جلد 5 / 1335 ق  مصطفی عمرزی
 سراج الاحکام فی معاملات الاسلام - جلد 4 / 1331 ق  مصطفی عمرزی
 سراج الاحکام فی معاملات الاسلام - جلد 3 / 1331 ق  مصطفی عمرزی
 سراج الاحکام فی معاملات الاسلام - جلد 2 / 1330 ق  مصطفی عمرزی
 سراج الاحکام فی معاملات الاسلام - جلد 1 / 1327 ق  مصطفی عمرزی
 سراج اركان الاسلام‏ - 1334 ق‏  مصطفی عمرزی
 روضهء حکم - 1333 قمری  مصطفی عمرزی
 رسالهء نصایح نامه - 1311 قمری   مصطفی عمرزی
 رسالهء ناجیه - 1303 قمری  مصطفی عمرزی
 رسالهء موعظه - دری / 1310 قمری   مصطفی عمرزی
 رسالهء موعظه - پشتو / 1311 قمری  مصطفی عمرزی
 دینیات - 2 / نسخهء قدیمی چاپ کابل  مصطفی عمرزی
 دینیات - 1 / 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 تقویم الدین - 1306 قمری  مصطفی عمرزی
 بصیرة الزارعین   مصطفی عمرزی
 آیا چه باید کرد؟   مصطفی عمرزی
 اول کتاب دینیات - ابتدائیه / 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 اطاعت اولی الامر - 2 / 1334 شمسی  مصطفی عمرزی
 اطاعت اولی الامر - 1 / 1324 شمسی  مصطفی عمرزی
 احکام الاسلام فیما بتعلق بالامیر و الامام  مصطفی عمرزی
 کشف المحجوب هجویری غزنوی  حسیب الله فضل
 کار و باري مسایل او اسلامي حل لارې  مصطفی عمرزی
 په اسلام کې د بشر حقوق  مصطفی عمرزی
 د فکر پلوشې  مصطفی عمرزی
 پوهاند رښتین نظریې د هغه د مرکو په هېنداره کې  مصطفی عمرزی
 اسلام او موسیقي  مصطفی عمرزی
 شرک پېژندنه  مصطفی عمرزی
 په اسلام کې کورنی ژوند  مصطفی عمرزی
 ښځه او اسلام  مصطفی عمرزی
 عقیده پوهنه  مصطفی عمرزی
 مرگ ژوند په قرآن کي  مصطفی عمرزی
 لمونځ او اسرار يې  مصطفی عمرزی
 شعر و عرفان در محک قرآن و شقایق ادبی  مصطفی عمرزی
 زن در اسلام  مصطفی عمرزی
 رهبری و شیوه های انتخاب آن  مصطفی عمرزی
 د قرآن قسمونه  مصطفی عمرزی
 د قرآن پلوشې - ۴  مصطفی عمرزی
 د قرآن پلوشې - ۳  مصطفی عمرزی
 د قرآن پلوشې - ۲  مصطفی عمرزی
 د قرآن پلوشې - ۱  مصطفی عمرزی
 حقیقت توحید و شرک  مصطفی عمرزی
 جلوه هایی از اسرار قرآن - 2  مصطفی عمرزی
 جلوه هایی از اسرار قرآن - 1  مصطفی عمرزی
 توحید او شرک  مصطفی عمرزی
 بابیل د قرآن په ړنا کي  مصطفی عمرزی
 انفاق و ایثار  مصطفی عمرزی
 النساء  مصطفی عمرزی
 از سوره ی یوسف بیاموزیم  مصطفی عمرزی
 اسرار نماز  مصطفی عمرزی
 اسلام و شمشیر  مصطفی عمرزی
 مهدي موعود يا مهدي موهوم؟  مصطفی عمرزی
 ذريه ي پيامبران، آخرالزمان و نقش ویژه ی قوم ايراني در آن  مصطفی عمرزی
 گيلد هاي غربي و صنوف ايراني  مصطفی عمرزی
 دين و دولت در انديشه ی سياسي  مصطفی عمرزی
 اسطوره ها و بنیان های اندیشه ی سیاسی یهود  مصطفی عمرزی
 بررسی کتاب مونیکا رینگر  مصطفی عمرزی
 اسطوره ها جان می گیرند  مصطفی عمرزی
 بازخوانی - بخش 1  مصطفی عمرزی
 بریت میلا  مصطفی عمرزی
 شوالیه های معبد  مصطفی عمرزی
 تسبیح در دین مقدس اسلام  امین الدین سعید افغانی
 مدینه منوره و فضایل آن  امین الدین سعید افغانی
 مکه مکرمه  امین الدین سعید افغانی
 تاریخ قرآن  زینب نیک بین
 روضه الفریقین  سیف الله فضل
 رساله های ممد سوادآموزی  داکتر محمد علی ابدالی
 پیام جندالله  داکتر محمد علی ابدالی
 دافغان مهاجرو ښوونکو له پاره  سیف الله فضل
 دافغان مهاجرو ښوونکو له پاره  سیف الله فضل
 مسند الامام ابي حنیفه  حاجی محمد راحت
 صوفیان در هزارهٔ دوم هجری  داکتر محمد علی ابدالی
 سير انديشه خدا شناسی در ادوار تاريخ  داکتر محمد علی ابدالی
 مجالس سبعه  داکتر مریم زبردست
 نهج البلاغه  داکتر مریم زبردست
 مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری  داکتر مریم زبردست
 مذهب قدیمی نورستان  سیف الله فضل
 قرآن کریم دویمه برخه  داکتر محمد علی ابدالی
 قرآن کریم لومړی برخه  داکتر محمد علی ابدالی

تاریخ:

کتاب کتابخانه
 بر شماست كه اين واقعه را بازگو كنيد  مصطفی عمرزی
 ANCIENT INDIAN TRIBES  سیف الله فضل
 The Invasion of India by Alexander the Great  سیف الله فضل
 Ancient India  سیف الله فضل
 پشتونستان  مصطفی عمرزی
 حکمیت انگلیس در سیستان  مصطفی عمرزی
 ذهنیت قبیلوی  خواجه بشیر احمد انصاری
 A Journey from Bengal to England 2/2  دوکتور نوراحمد خالدی
 A Journey from Bengal to England 1/2  دوکتور نوراحمد خالدی
 سیستان سرزمین حماسه ها  حسیب الله فضل
 ‫جايگاه ‫داود‬ خان ‫‬‫در ‫تاريخ افغانستان‬ نوين‬ ‬ ‫  سیف الله فضل
 تاریخ تجزیهٔ شاهنشاهی افغانستان  حسیب الله فضل
 ریشه یابی کلمه افغان  حامد نوید
 درآمدی بر شکل گیری مناسبات مدنی جوامع باستان و غلبهء سلطه گری  مصطفی عمرزی
 the sun in tetrapylons  مصطفی عمرزی
 گاثای زرتشت  مصطفی عمرزی
 په افغانستان کې د ښځینه زده کړو تاریخی سیر  مصطفی عمرزی
 یزیدیان یا شیطان پرستان  مصطفی عمرزی
 جایگاہ داود خان در تاریخ نوین افغانستان  حاجی محمد راحت
 آریانا، ایران، پارس و خراسان  حاجی محمد راحت
 زرسالاران یهودی و پارسی / غلطنامهء مجلدات 1 و 2  مصطفی عمرزی
 زرسالاران یهودی و پارسی - جلد 5  مصطفی عمرزی
 زرسالاران یهودی و پارسی - جلد 4  مصطفی عمرزی
 زرسالاران یهودی و پارسی - جلد 3  مصطفی عمرزی
 زرسالاران یهودی و پارسی - جلد 2  مصطفی عمرزی
 زرسالاران یهودی و پارسی - جلد 1  مصطفی عمرزی
 منار نجات  مصطفی عمرزی
 رضا الاشتي قزاق  مصطفی عمرزی
 سر شاپور ريپورتر و كودتاي 28 مرداد 1332  مصطفی عمرزی
 سير تاريخي تكوين روشنفكري در ايران  مصطفی عمرزی
 چرا پروتوكل هاي بزرگان يهود جعلي است؟  مصطفی عمرزی
 جنبش ملي شدن نفت و كودتاي 28 مرداد 1332  مصطفی عمرزی
 جريان هاي سياسي در انقلاب مشروطيت ایران  مصطفی عمرزی
 تحقیقات و اسناد تاريخي پس از انقلاب اسلامي ایران  مصطفی عمرزی
 جمعیت ویښ زلمیان یا جمعیت جوانان بیدار  مصطفی عمرزی
 تاریخچهء جنبش های ملی در بلوچستان  مصطفی عمرزی
 یادداشت یک مسافر  مصطفی عمرزی
 هرات در دورهء تیموری ها  مصطفی عمرزی
 هرات د تیموریانو په دوره کې  مصطفی عمرزی
 جهاد در کنر ها  مصطفی عمرزی
 جمعهء خونین  مصطفی عمرزی
 تاریخچهء مزار شریف  مصطفی عمرزی
 تاریخچهء قصر دارالامان  مصطفی عمرزی
 شگوفانی هرات در عصر تیموریان  مصطفی عمرزی
 واقعات شاه شجاع - 1323 شمسی  مصطفی عمرزی
 مختصر تاریخ افغانستان - 1336 شمسی  مصطفی عمرزی
 لشکرگاه - 1332 شمسی  مصطفی عمرزی
 گلشن امارت - 1335 شمسی  مصطفی عمرزی
 کتاب جنگ روم و روس - 1308 قمری   مصطفی عمرزی
 نوای معارک - 1331 شمسی  مصطفی عمرزی
 عروج بارکزایی - 1333 شمسی   مصطفی عمرزی
 سراج التواریخ - 1331 قمری   مصطفی عمرزی
 درة الزمان فی تاریخ شاه زمان - 1337 شمسی  مصطفی عمرزی
 زین الاخبار  تیمورشاه فرهمند
 تیمور شاه درانی - 1333 شمسی  مصطفی عمرزی
 تزوک ناپلیون اول - 1318 قمری  مصطفی عمرزی
 ترکستان - 1305 شمسی  مصطفی عمرزی
 تذکار دیوان همایون اعلی یا وزارت مالیه - 1334 شمسی  مصطفی عمرزی
 تایان - 1327 شمسی  مصطفی عمرزی
 تاریخ مزار شریف واقع بلخ - 1325 شمسی  مصطفی عمرزی
 تاریخ محاربهء روس و ژاپان - 5 / 1336 قمری  مصطفی عمرزی
 تاریخ محاربهء روس و ژاپان - 4 / 1336 قمری  مصطفی عمرزی
 تاریخ محاربهء روس و ژاپان - 2 / 1334 قمری  مصطفی عمرزی
 تاریخ محاربهء روس و ژاپان - 1 / 1334 قمری  مصطفی عمرزی
 تاریخ فتوحات اسلامیه - 2 / 1309 شمسی  مصطفی عمرزی
 تاریخ فتوحات اسلامیه - 1 / 1309 شمسی  مصطفی عمرزی
 ‏تاريخ حكماى متقدمين از هبوت حضرت آدم تا بوجود آمدن حضرت عیسى  مصطفی عمرزی
 بگرام - 1317 شمسی  مصطفی عمرزی
 تاریخ کامل جنگ جهانی دوم  حاجی محمد راحت
 تاریخ مختصر افغانستان  خوشحال حبیبی
 امیر عبدالرحمن خان و خط دیورند  مصطفی عمرزی
 الفاروق - جلد 2  مصطفی عمرزی
 آبدات نفیسهء هرات  مصطفی عمرزی
 پښَتو و لُويَکان غزنه  خوشحال حبیبی
 بحران و نجات  مصطفی عمرزی
 برآمدن صفویه - 7  مصطفی عمرزی
 برآمدن صفویه - 6  مصطفی عمرزی
 برآمدن صفویه - 5  مصطفی عمرزی
 برآمدن صفویه - 4  مصطفی عمرزی
 برآمدن صفویه - 3  مصطفی عمرزی
 برآمدن صفویه - 2  مصطفی عمرزی
 برآمدن صفویه - 1  مصطفی عمرزی
 afghanistan the national awakening  مصطفی عمرزی
 پایان پراگنده گی ها - برآمدن مردم / جلد 3  مصطفی عمرزی
 پایان پراگنده گی ها - برآمدن مردم / جلد 2  مصطفی عمرزی
 پایان پراگنده گی ها - برآمدن مردم / جلد 1  مصطفی عمرزی
 شیخین / ابوبکر و عمر  مصطفی عمرزی
 کی جی بی در افغانستان  حاجی محمد راحت
 بازمانده گان تجاوز در زندان های ایران  مصطفی عمرزی
 شهر کابل در طی قرون  حسیب الله فضل
  یونسکو و درهٔ بامیان UNESCO and Bamyan Valley  حسیب الله فضل
 ایران باستان٬ هیاهو برای هیچ  حسیب الله فضل
 طبقات ناصری جلد دوم اثر منهاج جوزجانی  حسیب الله فضل
 طبقات ناصری جلد اول اثر منهاج جوزجانی  حسیب الله فضل
 تاریخ مختصر افغانستان٬ اثر پوهاند حبیبی  حسیب الله فضل
 حماسهٔ قيام ها یا دو قرن مبارزه بخاطر آزادی  حسیب الله فضل
 فرهنگي فقر  مصطفی عمرزی
 بېړنۍ لویه جرگه - ولسواکي او زورواکي  مصطفی عمرزی
 له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل  مصطفی عمرزی
 غاوردان یا بغاوردان  حسیب الله فضل

تربیه و پرورش:

کتاب کتابخانه
 کتاب ما و شما  مصطفی عمرزی
 وظایف و مسوولیت های آمرین تعلیم و تربیهء ولسوالی ها و موظفین مدارس  مصطفی عمرزی
 صحبت استاد با شاگردان  مصطفی عمرزی
 سمینار حقوق طفل  مصطفی عمرزی
 د مخدراتو په اړه د ټولنیزو کارکوونکو عملي لارښود  مصطفی عمرزی
 د ښوونکو لپاره د مخدره موادو په هکله اساسی معلومات  مصطفی عمرزی
 د افغانی ماشومانونه لپاره لیکنه  مصطفی عمرزی
 اطفال شما - 1338  مصطفی عمرزی
 بازی ها - صنوف ابتدایی مکاتب  مصطفی عمرزی
 د اولاد روزنه  مصطفی عمرزی
 د کورنۍ ژوند لارښود  مصطفی عمرزی
 رهنمای زنده گی خانواده  مصطفی عمرزی
 کتاب تربیه وی برای معلمین شیرخوارگاه ها و مادران  مصطفی عمرزی
 رسالهء تربیهء طفل - 1301 شمسی  مصطفی عمرزی
 د فکر بریالیتوب  مصطفی عمرزی
 د خوست فرهنگي حوزه  مصطفی عمرزی
 په ننگرهار کِې فرهنگي ټولنې  مصطفی عمرزی
 جرم پیژندنه  مصطفی عمرزی
 جاذب او اغیزمن شخصیت  مصطفی عمرزی
 نکته های کوچک زنده گی  داکتر مریم زبردست
 نقش پدر  داکتر مریم زبردست
 ورزش در محيط کار   صادق کریمیار
 مطالعه با تمرکز   صادق کریمیار

تندرستی:

کتاب کتابخانه
 کولرا  مصطفی عمرزی
 اورگنزم های مضر چطور سرایت می کنند  مصطفی عمرزی
 اهمیت سال های اول کودکی در شخصیت و صحت روانی  مصطفی عمرزی
 مچ او ماشی زمونږ دښمن  مصطفی عمرزی
 احمد کاکا او د هغه ماشوم  مصطفی عمرزی
 د خیټې چینجي د ماښومانونو دښمن  مصطفی عمرزی
 غور او کریتیتزم  مصطفی عمرزی
 ښونځی ماشومانوته در روغتیایی تعلیماتو د لوستونو د ښوونی  مصطفی عمرزی
 روغتیایی پوهه  مصطفی عمرزی
 نشئ شیان  مصطفی عمرزی
 د رستم کورنۍ - 2  مصطفی عمرزی
 د رستم کورنۍ - 1  مصطفی عمرزی
 کاوش ها و مشاهدات  مصطفی عمرزی
 مواد مخدره و خطرات آن  مصطفی عمرزی
 مخدرات  مصطفی عمرزی
 مخدرات او زیانونه یی  مصطفی عمرزی
 روغتیایی زده کړې  مصطفی عمرزی
 روغتیایی پوهه  مصطفی عمرزی
 د مخدره موادو په هکله اساسی معلومات  مصطفی عمرزی
 د خېټې چینجي د ماشومانو دښمن  مصطفی عمرزی
 جوانان صحتمند، بهترین ثروت ما  مصطفی عمرزی
 په کورنۍ کې د مخدراتو ستونزې  مصطفی عمرزی
 په تبه کې  مصطفی عمرزی
 پاکې اوبه - ښه صحت  مصطفی عمرزی
 آگاهی شما محافظت شماست  مصطفی عمرزی
 استفادهء نامطلوب سیاسی از روان پزشکی در اتحاد شوروی  مصطفی عمرزی
 ذهني وروسته والی او د چال چلند ستونزی   مصطفی عمرزی
 د نری رنځ مخنیوی  مصطفی عمرزی
 وگن برای زنده گی  مصطفی عمرزی
 ډېر خوراکي  مصطفی عمرزی
 پُرخوری یا خود خوری  مصطفی عمرزی
 پر اضطراب د غلبې لارې چارې  مصطفی عمرزی
 اندېښنه، خپگان او درملنه  مصطفی عمرزی
 فولکلوریکه (دودیزه) درملنه   مصطفی عمرزی
 دماغې سکتې  مصطفی عمرزی
 مزاجي ناروغۍ  مصطفی عمرزی
 جراحی  پوهندوی دکتور بسم الله شیوامل
 جراحی حشوی قدم به قدم نظری و عملی در دو جلد I ،II  پوهندوی دکتور بسم الله شیوامل
 اساسات تشخیصیه بطن حاد و امراض عاجل جراحی بطن  پوهندوی دکتور بسم الله شیوامل
 جراحی  پوهندوی دکتور بسم الله شیوامل
 خودی یا EGO  داکتر سید کمال
 غور او کیتینزم  داکتر محمد علی ابدالی
 تداوی و کمک های عاجل در طب دندان  داکتر مریم زبردست
 روغتیایی روزنه  حاجی محمد راحت
 افسردگی چرا؟  داکتر مریم زبردست
 انقلاب غذایی  داکتر مریم زبردست
 اضطراب  داکتر مریم زبردست
 رفتارشىاسی تماس  داکتر مریم زبردست
 سگرت و الکول  حاجی محمد راحت
 شناخت طبیعت انسان از دیدگاهٔ روانشناسی  داکتر مریم زبردست
 ترکیب بازی درمانی با رفتار درمانشناسی  داکتر مریم زبردست
 جراحی قدم به قدم  داکتر مریم زبردست
 هوش مصنوعی  داکتر مریم زبردست
 سخنی با جوانان  داکتر مریم زبردست
 دانستنیهای جنسی  داکتر مریم زبردست
 عمل الصالحین  سیف الله فضل
 القانون في الطب  داکتر محمد علی ابدالی
 ريزش مو  صادق کریمیار
 دارو هاۍ گياهۍ   صادق کریمیار

جغرافیه:

کتاب کتابخانه
 سیمای اجتماعی و اقتصادی ولسوالی ساغر ولایت غور  مصطفی عمرزی
 رهنمای شهر کابل - 1362  مصطفی عمرزی
 رهنمای بامیان - 1334  مصطفی عمرزی
 کابل  مصطفی عمرزی
 د لغمان تاریخي جغرافیه  مصطفی عمرزی
 کابل ښار د پیړیو په اوږدو کې  مصطفی عمرزی
 با سرزمین نورستان آشنا شوید  مصطفی عمرزی
 انکشاف امروزی شهر مزار شریف  مصطفی عمرزی
 قاموس اعلام جغرافیایی افغانستان - 1327 شمسی  مصطفی عمرزی
 خوش آمدید به کابل - 1330 شمسی  مصطفی عمرزی
 جغرافیای افغانستان - نسخهء قدیمی چاپ کابل  مصطفی عمرزی
 ارمغان میمنه  مصطفی عمرزی
 جغرافيای ولايات افغانستان  حسیب الله فضل
 جغرافیای تاریخی افغانستان  سیف الله فضل
 Rehabilitation of Baghe Babur  حاجی محمد راحت
 Exploring the Registan Desert  حاجی محمد راحت
 حدود العالم من المشرق الی المغرب  حاجی محمد راحت
 رھنمای باميان  حاجی محمد راحت
 حدیقه الاقالیم  سیف الله فضل
 شهر غلغله و قلعهٔ دختر  سیف الله فضل
 قلعه کوهتیز یا قلعه تگین آباد  سیف الله فضل
 قلعه خیسار  سیف الله فضل
 فیروزه کوه  سیف الله فضل
 سرگذشت فیروزه کوه  سیف الله فضل
 رحله ابن بطوطه  داکتر محمد علی ابدالی
 در امتداد کوه بابا و هریرود  سیف الله فضل
 لشکرگاه ۲  سیف الله فضل
 لشکرگاه  سیف الله فضل
 شهر آۍ خانم   صادق کریمیار

جنگ:

کتاب کتابخانه
 منول اعمار صلح و حل منازعات  مصطفی عمرزی
 مشکل ماین ها  مصطفی عمرزی
 جنگ های اخیر و حقوق بشری زن در افغانستان  مصطفی عمرزی
 ماین پیژندنه - شناخت ماین  مصطفی عمرزی
 جنگ های بیست ساله و تباهی ذخایر معدنی افغانستان  مصطفی عمرزی
 جنگ داخلی افغانستان چگونه پایان خواهد یافت  مصطفی عمرزی
 جگړه  مصطفی عمرزی
 میزک قواعد طرم جنگی توپخانه - 1303 قمری  مصطفی عمرزی
 مسائل در باب تعلیم و تربیهء اخپوری منفرد ... - 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 مختصر‌هاى تعليمنامۀ سوارى به حال مسوده - 1302 شمسی  مصطفی عمرزی
 شبخون افغان - 1329 شمسی  مصطفی عمرزی
 شجاعت عسکر نادری - 1310 شمسی  مصطفی عمرزی
 جنگ عراق و ایران  مصطفی عمرزی
 په افغانستان کې د جگړې جنایتکارانو محاکمه  مصطفی عمرزی
 جنگ از دیدگاه قرآن  مصطفی عمرزی
 جنگ او فرهنگ په افغانستان کې  مصطفی عمرزی
 جنگ كريمه و انحطاط روسيه  مصطفی عمرزی
 خود کشی ، ٳنتحاری ، ٳستشھادی  امین الدین سعید افغانی
 صحبت استاد باشاگردان  داکتر محمد علی ابدالی
 انقلاب اسلامی ما و رسالت جهانی آن  داکتر محمد علی ابدالی
 آثار مجاهدین مستضعفین افغانستان  داکتر مریم زبردست
 اسیر روسی  داکتر مریم زبردست
 افغانستان: جنگ و ساختمان جمعیت  حاجی محمد راحت
 Consultation meeting on the elimination of gender based violence  حاجی محمد راحت
 موشک بالستيك اسكاد و سامانه هاي پرتاب آن  داکتر مریم زبردست

حکایت و قصه:

کتاب کتابخانه
 د ارګ ناویلې خبرې  مصطفی عمرزی
 حقیقت پنهان  مصطفی عمرزی
 طعم مرگ و مارمولک در زندان مخفی اهواز  مصطفی عمرزی
 نخستین آموزگار - الوداع گل ساری  مصطفی عمرزی
 د ماشومانو لپاره کیسې او بوختیاوې  مصطفی عمرزی
 د بیزوگانو نکلونه  مصطفی عمرزی
 سپینه کوتره  مصطفی عمرزی
 افسانه های ترکستان شوروی  مصطفی عمرزی
 نجات څلی  مصطفی عمرزی
 سفر قندهار  مصطفی عمرزی
 هری پاتر / پسربچه ی کوچک  مصطفی عمرزی
 هری پاتر و ...؟  مصطفی عمرزی
 هری پاتر / محفل ققنوس  مصطفی عمرزی
 هری پاتر / کیمیاگر برج  مصطفی عمرزی
 هری پاتر / طلم نابخشودنی  مصطفی عمرزی
 هری پاتر / شاهزادهء نیمه خالص  مصطفی عمرزی
 هری پاتر / سنگ کیمیا  مصطفی عمرزی
 هری پاتر / زندانی آزکابان  مصطفی عمرزی
 هری پاتر / تالار اسرار  مصطفی عمرزی
 هری پاتر / قهرمان های چهارگانه  مصطفی عمرزی
 وحشي زاڼې  مصطفی عمرزی
 له خړګۍ سره کیسې  مصطفی عمرزی
 د بد نیتۍ پایله  مصطفی عمرزی
 سفرنامهء حارث کوچک  مصطفی عمرزی
 د الوتونکو پاچا  مصطفی عمرزی
 خیاطی جانداد  مصطفی عمرزی
 تو، تو نیستی  مصطفی عمرزی
 برادری  مصطفی عمرزی
 شکار فرشته  مصطفی عمرزی
 درس یک دزد  مصطفی عمرزی
 بلای خندق  مصطفی عمرزی
 پرنس کوچک  مصطفی عمرزی
 افسانه های تاریخی ناصر خسرو در بدخشان  مصطفی عمرزی
 دیغو و دیو  مصطفی عمرزی
 برهان الاولیا   مصطفی عمرزی
 همت   مصطفی عمرزی
 قیام درهء صوف  مصطفی عمرزی
 قیام چنداول  مصطفی عمرزی
 قهرمان کوچک صلح  مصطفی عمرزی
 سیمای سرزمین برفباد  مصطفی عمرزی
 سیاحت در جو هوا - 1331 قمری  مصطفی عمرزی
 رهنمای قطغن و بدخشان - 1302 شمسی  مصطفی عمرزی
 ذکر شاه اسلام - نسخهء قدیمی چاپ دهلی  مصطفی عمرزی
 تاج التواریخ - 1322 قمری  مصطفی عمرزی
 الحبیب  مصطفی عمرزی
 حکایت شمسون  مصطفی عمرزی
 سفرنامه ی رابی بنیامین تودولایی  مصطفی عمرزی
 سفرنامهء یزد  مصطفی عمرزی
 بیست هزار فرسخ سیاحت در زیر بحر  مصطفی عمرزی
 حقیقت ساده  مصطفی عمرزی
 خاطرات محمد اسماعیل اکبر  مصطفی عمرزی
 دوشیزهٔ ارلئان  سیف الله فضل
 د ډیلي تخت هېرومه  مصطفی عمرزی
 د کرېملین په زړه کې  مصطفی عمرزی
 د پنټاگون تر څنډو  مصطفی عمرزی
 که یون دی یون دی  مصطفی عمرزی
 د اماراتو سفر  مصطفی عمرزی
 د غوایي خیرات  مصطفی عمرزی
 ځانگو  مصطفی عمرزی
 دلته خدایان خوشاله دي  مصطفی عمرزی
 وروستی ارمان  مصطفی عمرزی
 کوچنۍ ناوې  مصطفی عمرزی
 د خدای (ج) تر کوره  مصطفی عمرزی
 درې ورځې د افسانو په وطن کې  مصطفی عمرزی
 د حضرت میرکاکا کیسي  مصطفی عمرزی
 د سینگاپور داستان  مصطفی عمرزی
 پړېکره  مصطفی عمرزی
 زما مور زما قبله  مصطفی عمرزی
 سور تعویذ  مصطفی عمرزی
 د ترکیې مازیگری  مصطفی عمرزی
 ریالیست جاسوس  مصطفی عمرزی
 د پړانگ پرځای  مصطفی عمرزی
 وختونه  مصطفی عمرزی
 د اوښکو مارغان  مصطفی عمرزی
 مور   مصطفی عمرزی
 له کوتله تر کابله  مصطفی عمرزی
 په لاره ځم ټوله زنگيږم  مصطفی عمرزی
 د حرمینو هنداره  مصطفی عمرزی
 تصويري از گوانتانامو   مصطفی عمرزی
 لندن، رویای من و تو  مصطفی عمرزی
 جنازه ی برهنه  مصطفی عمرزی
 ابوالهول یخ ها  داکتر ویدا سید کمال
 شبها ارواح می آیند  داکتر اسدالله حبیب
 پادشاهٔ وخت و دیگه نقلها  داکتر مریم زبردست
 راز دوسیهٔ مختومه  داکتر مریم زبردست
 لباس جدید پادشاه  داکتر مریم زبردست
 شال سرخک یا کلاه سرخک  داکتر مریم زبردست
 دخترک گوگردفروش  داکتر مریم زبردست
 تیزهوش  داکتر مریم زبردست
 راز حبابها  داکتر مریم زبردست
 جنایتهای کوچهٔ هیکوری  داکتر مریم زبردست
 گمشده  داکتر مریم زبردست
 نفوس مرده  داکتر مریم زبردست
 امریکائی که من کشف کردم  داکتر مریم زبردست
 ویتیا ماله یف در مکتب و خانه  داکتر مریم زبردست
 ساعت ها  داکتر مریم زبردست
 قصه های کوچک یک خانه  داکتر مریم زبردست
 قول  داکتر مریم زبردست
 سرنوشت یک زن  زینب نیک بین
 فرودگاه  زینب نیک بین

دستور زبان:

کتاب کتابخانه
 سواد آموزی و حقایق برای زنده گی  مصطفی عمرزی
 محاکمة اللغتین  مصطفی عمرزی
 لهجه های مروج مردم هزاره  مصطفی عمرزی
 جمع در زبان دری  حاجی محمد راحت
 غاية البيان ۶  حاجی محمد راحت
 غاية البيان ۵  حاجی محمد راحت
 غاية البيان ۴  حاجی محمد راحت
 غاية البيان ۳  حاجی محمد راحت
 غاية البيان ۲  حاجی محمد راحت
 غاية البيان ۱  حاجی محمد راحت
 حاشیه  حاجی محمد راحت
 پښتو لیکنی سمون  مصطفی عمرزی
 د پښتو فعلونو وېش  مصطفی عمرزی
 تیرایان او ژبه یې  مصطفی عمرزی
 آمدن نامه - 1315 هجری قمری  مصطفی عمرزی
 الفبای دری (ی)٬ خلاصهٔ بحث ۳ و پژوهش ها  حسیب الله فضل

دهقانی:

کتاب کتابخانه
 مدیریت آفات زراعی  مصطفی عمرزی
 کنترول آفات و امراض  مصطفی عمرزی
 بیماری آتشک درختان میوه  مصطفی عمرزی
 آفت کش ها و مبارزهء شیمیایی  مصطفی عمرزی
 آفات و بیماری های تربوز  مصطفی عمرزی
 آفات مهم کیله  مصطفی عمرزی
 آفات گندم و جو  مصطفی عمرزی
 آشنایی با سمپاش الکترواستاتیک  مصطفی عمرزی
 هدایت کشت گل ها و قلمه ها و حبوبات و غیره - 1300 شمسی  مصطفی عمرزی

رسم و رواج:

کتاب کتابخانه
 زمونږ کلي اوبانډې ۱۴  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۱۳  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۱۲  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۱۱  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۱۰  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۹  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۸  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۷  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۶  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۵  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۴  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۳  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۲  سمیع الدین افغاني
 زمونږ کلي اوبانډې ۱  سمیع الدین افغاني

روابط انسانی:

کتاب کتابخانه
 معیوبین او ټولنه  مصطفی عمرزی
 معیوبین و جامعه  مصطفی عمرزی
 عدالت برای اطفال  مصطفی عمرزی
 ګد ژوند  مصطفی عمرزی
 جوانان و جامعه  مصطفی عمرزی
 دههء ملل متحد برای زنان - 1976 - 1985  مصطفی عمرزی
 بررسی عوامل جرایم زنان  مصطفی عمرزی
 مجله ی «ولات» - شماره ی 2 / زمستان 1385  مصطفی عمرزی
 مجله ی «آوای زن» - شماره ی 70 / زمستان 2010 - 20111  مصطفی عمرزی
 د کتابونو په وږمو کې  مصطفی عمرزی
 مرکه او مرکې  مصطفی عمرزی
 د ټولنپوهنې له نظره: په افغانستان کې د واک جوړښتونه  مصطفی عمرزی
 بیرغ  مصطفی عمرزی
 تولنېز ارزښتونه  مصطفی عمرزی
 ښځه، کورنۍ او ټولنه  مصطفی عمرزی
 د ښځو او سړیو ترمنځ توپیرونه  مصطفی عمرزی
 جاهلیت قرن بیستم  داکتر مریم زبردست
 ضمیر ناخود آگاه  داکتر مریم زبردست
 تسخیر سعادت  داکتر مریم زبردست
 روانشناسی اجتماعی  داکتر مریم زبردست
 موفقیت در زنده گی زناشوئی  داکتر مریم زبردست
 مردان مریخی و زنان ڤئنوسی  داکتر مریم زبردست
 خشونت خانواده گی  داکتر مریم زبردست
 فرهنگ فشردهٔ جامعه شناسی  داکتر مریم زبردست
 عشق را بجوئید تا بیابید  داکتر مریم زبردست
 انسانشناسی و خودشناسی  داکتر مریم زبردست
 راز موفقيت  داکتر مریم زبردست
 موفیقت زناشویی در زنده گی  صادق کریمیار
 خانواده و ازدواج   صادق کریمیار

زبان:

کتاب کتابخانه
 د پښتو ادب په تاریخ کي قصیده  سیف الله فضل
 پښتو څوارلس سوه کاله پخوا  سیف الله فضل
 لهجه های مروج مردم هزاره ۲  داکتر محمد علی ابدالی
 پښتو او پښتو څېړونکي  حاجی محمد راحت
 فرهنگ مختصر دری - پښتو  سیف الله فضل
 نارساييها ودشواريهاي الفبا  حاجی محمد راحت
 درنگی بر دو دیدگاه  حاجی محمد راحت
 بازسازی الفبا  حاجی محمد راحت
 فارسی یا دری؟  حاجی محمد راحت
 ارکان٬ عناصر و آرایه های شعرنو  حاجی محمد راحت
 تأثیر زبان و ادبیات عربی بر زبان و ادبیات دری  حاجی محمد راحت
 نظری گذرا بر ادبیات جهادی افغانستان  حاجی محمد راحت
 سیری در ادبیات فولکلور افغانستان  حاجی محمد راحت
 نگاهی گذرا به ادبیات رزمی افغانستان  حاجی محمد راحت
 تعلیم العربية (۹)  داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۸)  داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۷)  داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۶)  داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۵)  داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۴)  داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۳)  داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۲)  داکتر محمد علی ابدالی
 تعلیم العربية (۱)  داکتر محمد علی ابدالی
 انګلیسي - پښتو قاموس  داکتر محمد علی ابدالی
 پروفیسر لوئی ماسینیون  سیف الله فضل
 دانشگاه  سیف الله فضل
 زبانهای آریائی هندوکش  سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات دری افغانستان دورهٔ سامانیان و غزنویان  داکتر مریم زبردست
 مهد پیدایش و پرورش زبان دری  حاجی محمد راحت
 تاريخ خطهاي جهان  داکتر مریم زبردست
 فرهنگ نامهای آذربایجانی و ترکی  داکتر مریم زبردست
 ضرب الامثال و کنایات  سیف الله فضل
 خودآموز ترکمنی  متین حمیدی
 اگر امروز اقدام نکنیم فردا دیر خواهد بود   صالحه واهب واصل
 Sanskrit - English  حسیب الله فضل
 Pashto-English Dictionary 5  حسیب الله فضل
 Pashto-English Dictionary 4  حسیب الله فضل
 Pashto-English Dictionary 3  حسیب الله فضل
 Pashto-English Dictionary 2  حسیب الله فضل
 Pashto-English Dictionary 1  حسیب الله فضل
 فارسی یا دری  احمد یاسین فرخاری
 ارکان٬ عناصر و آرایه های شعرنو  احمد یاسین فرخاری
 دری و دینیات برای اطفال  حسیب الله فضل
 روښاني لیکې  داکتر محمد علی ابدالی
 تاریخ ادبیات افغانستان ۳  سیف الله فضل
 توضیحاتی بر زبان و ادبیات افغانستان  سیف الله فضل
 نويسندگان يا نويسنده گان؟  سیف الله فضل
 طرز نگارش ضماير متصل ملکى  سیف الله فضل
 دربارۀ املاى زبان درى  سیف الله فضل
 IPA chart  سیف الله فضل
 ناهمگونی های املائی  سیف الله فضل
 معلم دری بلبلان  استاد محمد آصف فکرت
 خودآموز ترکمنی  زینب نیک بین
 درنگی بر اظهارات استاد باختری...  زینب نیک بین
 ضرورت مبر م به تدوين فرهنگِ لغات دری  داکتر محمد علی ابدالی
 روش املای زبان دری  داکتر محمد علی ابدالی
 LANGUAGES AND LITERATURE IN THE KUSHAN EMPIRE  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۲۰)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۹)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۸)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۷)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۶)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۵)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۴)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۳)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۲)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۱)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۰)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۹)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۸)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۷)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۶)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۵)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۴)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۳)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۲)  سیف الله فضل
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱)  سیف الله فضل
 ھدف ادبيات  سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات افغانستان ۱  سیف الله فضل
 تاریخ ادبیات افغانستان ۲  سیف الله فضل
 نقد نويسندگان يا نويسنده گان؟  سیف الله فضل
 بحثی پيرامون املای زبان دری ۲  سیف الله فضل
 بحثی در بارۀ املای زبان دری  سیف الله فضل
 تصحيح اشتباهات املايی  سیف الله فضل
 فرهنگ واژگان پارسی دری در عربی  سیف الله فضل
 نقش همزه در بیان و نگارش زبان دری  سیف الله فضل
 A reference grammar of Pashto  حسیب الله فضل
 Sanskrit alphabet  حسیب الله فضل
 Sanskrit grammar  حسیب الله فضل
 Arabic An essential grammar  حسیب الله فضل
 توظیحات بر ادبیات افغانستان  حسیب الله فضل
 الفبای نورستانی  حسیب الله فضل
 املای دری جمع  حسیب الله فضل
 املای دری ضمائر متصل ملکی  حسیب الله فضل
 املای دری گان  حسیب الله فضل
 املای دری می شود یا میشود  حسیب الله فضل
 Romanization for Pashto  حسیب الله فضل
 نارساییها و دشواریهای الفبای دری  حسیب الله فضل
 تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان  حسیب الله فضل
 مادر زبان دری  حسیب الله فضل

سرگرمی:

کتاب کتابخانه
 مجله ی ژوندون - شماره ی 2 پنجشنبه 14 حمل 1359  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 1 پنجشنبه 7 حمل 1359  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 52 شنبه 25 حوت 1358  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 51 شنبه 18 حوت 1358  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 50 شنبه 11 حوت 1358  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 37 - 38 شنبه 22 قوس 1359  مصطفی عمرزی
 ماهنامهء کابل - 1 جدی 1312  مصطفی عمرزی
 رنگین کمان - 93 - 1382  مصطفی عمرزی
 رنگین کمان - 92 - 1382  مصطفی عمرزی
 رنگین کمان - 91 - 1382  مصطفی عمرزی
 دانش و سرگرمی ها - 1  مصطفی عمرزی
 دانش و سرگرمی ها - 6  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 41 شنبه 13 جدی 1359  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 39 - 40 شنبه 6 جدی 1359  مصطفی عمرزی
 رنگین کمان - 102 - 1383  مصطفی عمرزی
 رنگین کمان - 94 - 1382  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 4 شنبه 5 ثور 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 3 شنبه 22 حمل 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 2 شنبه 15 حمل 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 1 شنبه 8 حمل 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 50 - 51 شنبه 23 حوت 1359  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 48 - 49 شنبه 9 حوت 1359  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 46 - 47 شنبه 25 دلو 1359  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 45 شنبه 11 دلو 1359  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 43 - 44 شنبه 4 دلو 1359  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 42 شنبه 20 جدی 1359  مصطفی عمرزی
 ماهنامهء رنگین کمان - شمارهء 103 قوس 1383  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 31 - 32 شنبه 16 عقرب 1360   مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 29 - 30 شنبه 2 عقرب 1360   مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 27 - 28 شنبه 18 میزان 1360   مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 25 - 26 شنبه 4 میزان 1360   مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 23 - 24 شنبه 21 سنبله ی 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 21 - 22 شنبه 7 سنبله ی 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 20 شنبه 24 اسد 1360   مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 8 شنبه 26 ثور 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 6 - 7 شنبه 19 ثور 1360  مصطفی عمرزی
 نشریهء شمس النهار - 1290 قمری   مصطفی عمرزی
 ماهنامهء معرف معارف - از 1 سنبلهء 1299 الی 1 ثور 1301 ش   مصطفی عمرزی
 ماهنامهء انجمن ادبی کابل - از 15/3/1310 الی 1/6/1315 ش  مصطفی عمرزی
 نشریهء سراج الاخبار - از 16 میزان 1290 الی 10 اسد 1295 ش  مصطفی عمرزی
 نشریهء حقیقت - از 25 اسد 1303 الی 2 حمل 1304 شمسی  مصطفی عمرزی
 جزیرهء پنهان - 1 / 1332 قمری  مصطفی عمرزی
 ماهنامهء آئینهء عرفان - شمارهء اول، جلد 1 / جوزای 1303 شمسی  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 49 - 50 سال 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 47 - 48 شنبه 8 حوت 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 45 - 46 شنبه 24 دلو 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 43 - 44 شنبه 10 دلو 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره ی 42 شنبه 26 جدی 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 39 - 41 شنبه 19 جدی 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 37 - 38 شنبه 30 قوس 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 35 - 36 شنبه 11 قوس 1360  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 33 - 34 شنبه 30 عقرب 1360  مصطفی عمرزی
 نشریهء انیس / از 7 ثور 1310 الی 6 ثور 1311 شمسی  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 51 - 52 شنبه 29 حوت 1360  مصطفی عمرزی
 هیله د خپلو سریزو په لمن کې  مصطفی عمرزی
 سل نړیوال ریکارډونه  مصطفی عمرزی
 مجله ی ژوندون - شماره های 11 - 12 شنبه 24 جوزای 1359  مصطفی عمرزی
 آيا مۍ دانستيد   صادق کریمیار

سیاست:

کتاب کتابخانه
 ملي هویت، ملي عزت  مصطفی عمرزی
 د زمانې په کږلیچ کې  مصطفی عمرزی
 واژه نامه ی سیاسی  مصطفی عمرزی
 ۱۲ ګرامه ماغزه  مصطفی عمرزی
 اسلام و هویت ملی ما  خواجه بشیر احمد انصاری
 کمیتهء ۳۰۰  مصطفی عمرزی
 The Club of Rome  مصطفی عمرزی
 افغانستان در گرداب تشنج  مصطفی عمرزی
 بحران افغانستان  مصطفی عمرزی
 افغانستان: فډرالیزم؟  مصطفی عمرزی
 خاطره ها  مصطفی عمرزی
 حقیقت انقلاب ثور - 7 عقرب 1365  مصطفی عمرزی
 کابل د آزادی به لور  مصطفی عمرزی
 ریفرندم سرحد - 1331 شمسی  مصطفی عمرزی
 روسیه، ناکام است  مصطفی عمرزی
 راه حل بحران افغانستان چیست؟  مصطفی عمرزی
 دوې طرحې  مصطفی عمرزی
 د افغانانو وروستي خپلمنځي جنگونه او د بشر حقوق   مصطفی عمرزی
 حقیقت انقلاب ثور - 2 جوزای 1360  مصطفی عمرزی
 تهاجم مسلحانهء روس ها بر افغانستان  مصطفی عمرزی
 پیروزی مشت بر شمشیر  مصطفی عمرزی
 افغانستان، ستیج بازی بزرگ  مصطفی عمرزی
 افغانستان: دریم قوت  مصطفی عمرزی
 afghanistan news - sep 1990  مصطفی عمرزی
 نشر اسلام - 1304 شمسی  مصطفی عمرزی
 دیورند و گندمک، معاهدات غیر حقوقی می باشند  مصطفی عمرزی
 د سبتامبر يوولسم   مصطفی عمرزی
 هیچ کس جرات ندارد  مصطفی عمرزی
 خطاب به حزب توده - 7  مصطفی عمرزی
 خطاب به حزب توده - 6  مصطفی عمرزی
 خطاب به حزب توده - 5  مصطفی عمرزی
 خطاب به حزب توده - 4  مصطفی عمرزی
 خطاب به حزب توده - 3  مصطفی عمرزی
 خطاب به حزب توده - 2  مصطفی عمرزی
 خطاب به حزب توده - 1  مصطفی عمرزی
 چند بگو مگو  مصطفی عمرزی
 بررسي تحليلي پان فارسيسم  داکتر محمد علی ابدالی
 محمد هاشم میوندوال  حاجی محمد راحت
 اصرار بر سوسیالیزم، اصرار بر انسان بودن  مصطفی عمرزی
 اپوزسیسون بورژوایی در هراس از جنبش انقلابی کردستان  مصطفی عمرزی
 لابی اسراییل و سیاست خارجی ایالات متحده  مصطفی عمرزی
 که نړیوال ماته وخوري؟  مصطفی عمرزی
 افغانستان په سیاسي کږلېچ کې  مصطفی عمرزی
 د زړه اوازونه  مصطفی عمرزی
 افغانان څه ډول ډیموکراسۍ ته اړتیا لری؟  مصطفی عمرزی
 د سمون په لټه  مصطفی عمرزی
 ولسي مبارزه (عدم تشدد)  مصطفی عمرزی
 ملي نړۍ لید  مصطفی عمرزی
 منشور تحول و تداوم  مصطفی عمرزی
 مساله ي ملي و خاينان ملي  مصطفی عمرزی
 مجموعه ای از نظریات دکتور نور احمد «خالدی»  مصطفی عمرزی
 د گوانتانامو د زندانیانو پیغام  مصطفی عمرزی
 11 سپتامبر  مصطفی عمرزی
 د امریکا یرغل  مصطفی عمرزی
 بوش، د دروغجنو پاچا،دمفسدينو سالار  مصطفی عمرزی
 بحران، مشکلات، راه های حل  مصطفی عمرزی
 پښتون په تراژیدی کی او د ژغورنی لار  مصطفی عمرزی
 امریکا د افغانستان لپاره بل ویتنام  مصطفی عمرزی
 دادنامه ی آذربایجان  مصطفی عمرزی
 تغيير قانون اساسي و پيامد های آن  مصطفی عمرزی
 تعارض کانون های سیاسی: مخرب یا سازنده؟  مصطفی عمرزی
 تجدد، توسعه و جهان امروز  مصطفی عمرزی
 جدائی دین از سیاست در امریکا  امین الدین سعید افغانی
 جوانان و جامعه  داکتر مریم زبردست
 خط مشی اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان  داکتر مریم زبردست
 افغانستان: دریم قوت  داکتر مریم زبردست
 راه حل بحران افغانستان چیست؟  داکتر مریم زبردست
 دردها  داکتر مریم زبردست
 افغانها به چگونه دموکراسی نیاز دارند؟  داکتر مریم زبردست
 حل سیاسی مسالهٔ افغانستان  داکتر مریم زبردست
 خط مشی اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان  داکتر مریم زبردست
 آموختنی ها در مسیر انقلاب اسلامی  داکتر مریم زبردست
 The game for Afghanistan  حاجی محمد راحت
 نقره خواران  داکتر مریم زبردست
 اعلیحضرت محمود ظاهر شاه (بابای ملت)  صالحه واهب واصل
 احصیات اولاد شهداء  حاجی محمد راحت
 کتترول رسانه ها  حاجی محمد راحت
 وقایع اتفاقیه  داکتر محمد علی ابدالی
 خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر  داکتر محمد علی ابدالی
 مقدمه ئی بر کودتای ۷ ثور و فجایع ۸ ثور در افغانستان  داکتر محمد علی ابدالی
 تاریخ سوخته  داکتر محمد علی ابدالی
 د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو تر من د امنیتي همکاریو قرارداد 2  داکتر مریم زبردست
 قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا 2  داکتر مریم زبردست
 د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو تر من د امنیتي همکاریو قرارداد 1  داکتر مریم زبردست
 قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا 1  داکتر مریم زبردست
 SECURITY AND DEFENSE COOPERATION AGREEMENT   داکتر مریم زبردست
 دولت و اپوزیسیون در افغانستان  حاجی محمد راحت
 ما ملت میشویم  داکتر مریم زبردست
 قانون اساسی افغانستان ۱۳۴۳  داکتر مریم زبردست
 به سوی انقلاب در افغانستان  داکتر مریم زبردست
 مبارزهٔ طبقاتی در فرانسه  سیف الله فضل
 دست نویس های مرد کابلی  سیف الله فضل
 ببرهای مهربان  سیف الله فضل
 به ایستگاه خطر نزدیک می شویم  سیف الله فضل
 گفته های نلسون ماندلا  سیف الله فضل
 کمک به افغانستان  متین حمیدی
 سانسور در افغانستان  حسیب الله فضل
 اصول کمونیزم  داکتر مریم زبردست
 قانون اساسی افغانستان ۱۳۸۲  زینب نیک بین
 The Constitution of Afghanistan  زینب نیک بین

شعر:

کتاب کتابخانه
 یک سبد دلهُره  مصطفی عمرزی
 دیوان سروده های نادیا انجمن  مصطفی عمرزی
 در سوگ مارشال  مصطفی عمرزی
 مټکور  مصطفی عمرزی
 قصاید و غزلیات نظامی گنجوی  زینب نیک بین
 دیګونه او شعرونه  مصطفی عمرزی
 مرز خورشید  مصطفی عمرزی
 سولاق  مصطفی عمرزی
 در سوگ سپیداران  مصطفی عمرزی
 چند غزل  مصطفی عمرزی
 کوچني هیلې مو سترېږي  مصطفی عمرزی
 میلاد با بهاران  مصطفی عمرزی
 ستاره ها  مصطفی عمرزی
 آب و آیینه  مصطفی عمرزی
 کاشکی زه کوتره وای  مصطفی عمرزی
 نگین الماس  مصطفی عمرزی
 خوان هفتم  مصطفی عمرزی
 بنفشه ها  مصطفی عمرزی
 با من بیا پروانه شو  مصطفی عمرزی
 مهاجر   مصطفی عمرزی
 مقامهء گل سوری  مصطفی عمرزی
 در خط اوج آرزو  مصطفی عمرزی
 د کابل اوښکې  مصطفی عمرزی
 خط سرخ  مصطفی عمرزی
 حماسهء جهاد  مصطفی عمرزی
 ترانه های دل - 1338 شمسی  مصطفی عمرزی
 تبسم   مصطفی عمرزی
 دود دل   مصطفی عمرزی
 نهال  مصطفی عمرزی
 ققنوس   مصطفی عمرزی
 رویای شاعر   مصطفی عمرزی
 به سوی نور   مصطفی عمرزی
 با کاروان بی دل   مصطفی عمرزی
 اسطورهء بزرگ شهادت  مصطفی عمرزی
 از دیر تا هنوز   مصطفی عمرزی
 از این آئینه بشکسته تاریخ  مصطفی عمرزی
 آخرین ستاره   مصطفی عمرزی
 مواعظهء دره - نسخهء قدیمی چاپ لاهور   مصطفی عمرزی
 گلدستهء عشق - 1331 شمسی  مصطفی عمرزی
 قصائد غلام محمد خان طرزی افغان - 1309 قمری   مصطفی عمرزی
 غزلیات میرزا بی دل - نسخهء قدیمی  مصطفی عمرزی
 شاعر آزاد - 1348 قمری   مصطفی عمرزی
 مخزن المتقین - نسخهء قدیمی  مصطفی عمرزی
 قصاید حمدیه و نعتیه و مدحه - نسخهء قدیمی چاپ کابل  مصطفی عمرزی
 زبدة التجوید - 1319 قمری   مصطفی عمرزی
 دیوان ملا رحمت بدخشانی - 1312 قمری  مصطفی عمرزی
 دیوان غلام محمد خان طرزی افغان - نسخهء قدیمی چاپ کابل  مصطفی عمرزی
 جنگنامه - 1336 شمسی  مصطفی عمرزی
 تحفة الاطفال - نسخهء قدیمی چاپ کابل  مصطفی عمرزی
 پندنامه - 1350 قمری  مصطفی عمرزی
 پراگنده - 1332 قمری  مصطفی عمرزی
 بوستان سعدی - نسخهء قدیمی چاپ کابل  مصطفی عمرزی
 اکبرنامه  مصطفی عمرزی
 نړیدلي جونګړې  سمیع الدین افغاني
 و در لحظه های ترنم باد ها  مصطفی عمرزی
 طلوع آفتاب  مصطفی عمرزی
 د وطن یادونه  سمیع الدین افغاني
 میرحسن  سیف الله فضل
 سیندونه هم مري  مصطفی عمرزی
 په اورونو کې سندرې  مصطفی عمرزی
 د لوونو فصل  مصطفی عمرزی
 نیمگړي ارمانونه  مصطفی عمرزی
 هیلې  مصطفی عمرزی
 دم شوي توري  مصطفی عمرزی
 شملې او لوپټې  مصطفی عمرزی
 د الحاج محمد حسن حسام منظوم کلیات  مصطفی عمرزی
 ستوروکې تا لټوم  مصطفی عمرزی
 گل غوټۍ  مصطفی عمرزی
 شمایل نبوي  مصطفی عمرزی
 تاریخ د نظم په څپوکې - ۲  مصطفی عمرزی
 تاریخ د نظم په څپوکې - ۱  مصطفی عمرزی
 افغانستان  مصطفی عمرزی
 ادب در فن  مصطفی عمرزی
 مجموعهٔ اشعار استاد خلیلی  داکتر محمد علی ابدالی
 دیوان رودکی  زینب نیک بین
 دیوان اشعار اعلیحضرت تیمورشاه  سیف الله فضل
 لاله های دمن  داکتر محمد علی ابدالی
 دسنګر وږمي  داکتر محمد علی ابدالی
 مناجات خواجه عبدالله انصاری  حاجی محمد راحت
 دیوان سنائی غزنوی  حاجی محمد راحت
 دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی  حاجی محمد راحت
 گزیده های از مثنوی مولوی بلخ  حاجی محمد راحت
 گلچین از اشعار قهار عاصی  حاجی محمد راحت
 گلچین از اشعار صوفی عشقری  حاجی محمد راحت
 پریشان  داکتر محمد علی ابدالی
 دوطن یاد  داکتر محمد علی ابدالی
 حماسهٔ جهاد  داکتر مریم زبردست
 رباعیات خلیل الله خلیلی  داکتر مریم زبردست
 در سوگ سپیداران  داکتر مریم زبردست
 خړ څادر  داکتر مریم زبردست
 به سوی نور  داکتر مریم زبردست
 پیک فروردین  داکتر مریم زبردست
 لولپه پیغله  حاجی محمد راحت
 ځانځانی ښامار  سیف الله فضل
 سکوت قرن  حاجی محمد راحت
 د خیال څپې  داکتر محمد علی ابدالی
 گلچین از اشعار قهار عاصی  داکتر محمد علی ابدالی
 گلچین از اشعار احمدمحمود امپراطور  داکتر محمد علی ابدالی
 دوبیتی های استاد خلیل الله خلیلی  داکتر محمد علی ابدالی
 گلچین از دوبیتی های صوفی عشقری  داکتر محمد علی ابدالی

طبیعت:

کتاب کتابخانه
 سگ های آبی، سدسازان ماهر  مصطفی عمرزی
 دنیای شگفت انگیز مورچه ها  مصطفی عمرزی
 دنیای شگفت انگیز زنبور های عسل  مصطفی عمرزی
 دنیای حیوانات  مصطفی عمرزی
 ذخایر معدنی افغانستان  مصطفی عمرزی
 په افغانستان کې کانې زیرمې  مصطفی عمرزی
 Mammals of Afghanistan  خوشحال حبیبی
 حيوانات پستاندار افغانستان  خوشحال حبیبی
 پرنده گان افغانستان  خوشحال حبیبی
 کان  داکتر محمد علی ابدالی

علم و تکنالوژی:

کتاب کتابخانه
 په افغانستان کښې زلزلې  مصطفی عمرزی
 معجزه ی کائنات  مصطفی عمرزی
 شکوه و عظمت آسمان ها  مصطفی عمرزی
 دنیای شگفت انگیز اطراف ما  مصطفی عمرزی
 مرد کوچکی بر فراز برج  مصطفی عمرزی
 الگوبرداری علوم از طبیعت  مصطفی عمرزی
 مبادی کمپيوتر و پروگرام ورد پرفیکت  مصطفی عمرزی
 راز جنسیت  مصطفی عمرزی
 اقتصاد  مصطفی عمرزی
 پروگرام محاسبوی کمپیوتر  مصطفی عمرزی
 میزان المسافة - نسخهء قدیمی   مصطفی عمرزی
 معلم حکمت - 1334 قمری   مصطفی عمرزی
 کتاب علم مساحت - 1315 قمری  مصطفی عمرزی
 رسالهء حیرت اقرا - 1315 قمری   مصطفی عمرزی
 ساینسي پرمختیاوې  مصطفی عمرزی
 له نورو علومو سره د ښوونې او روزنې داړیکې پلټنه  مصطفی عمرزی
 دگټورو توکو جیولوجي  مصطفی عمرزی
 ټوکسیکولوژي  مصطفی عمرزی
 علمي څېړ نیزې غوره مقالې - ۲ ټوک  مصطفی عمرزی
 په سرلوڅو کانالونوکې د اوبو جریان  مصطفی عمرزی
 کان پوهنه  مصطفی عمرزی
 ژغورونکې بیالوژي  مصطفی عمرزی
 تخنیک ابتدایی رادیو  مصطفی عمرزی
 علوم زمین/ فضا  داکتر مریم زبردست
 حیات چیست؟  داکتر مریم زبردست
 تکامل  داکتر مریم زبردست
 بازی کنیم٬ بسازیم٬ بیآموزیم  داکتر مریم زبردست
 زهره: رازی سربه مهر  داکتر مریم زبردست
 بررسی تخصصی سخت افزار کامپیوتر  داکتر مریم زبردست
 آموزش تصویری نصب ویندوز ۸٬۱  داکتر مریم زبردست
 ده پیشرفت عظیم تکنالوجی تا امروز (قسمت دوم)  صالحه واهب واصل
 ده پیشرفت عظیم تکنالوجی تا امروز (قسمت اول)  صالحه واهب واصل
 راز کیهان  داکتر محمد علی ابدالی
 الکترونیک بسیار ساده است  داکتر مریم زبردست
 حیات در آسمانها  داکتر مریم زبردست
 فایل های mp3 چگونه کار میکنند  داکتر مریم زبردست
 ماورای کوانتوم  داکتر مریم زبردست
 کتاب طلائی آزمایش هاي کیمیائی  داکتر مریم زبردست
 رساله فی استخراج الاوتار فی الدائره  سیف الله فضل
 تمهید المستقر لتحقیق معنی المر  سیف الله فضل
 معنويت علم است  صادق کریمیار

فلسفه:

کتاب کتابخانه
 آئینهء جهان نما / 1317 قمری  مصطفی عمرزی
 ضیافت  سیف الله فضل
 فلسفه او فلسفي بهیر  مصطفی عمرزی
 الحکمةالعلائیة یا دانشنامه علائی  زینب نیک بین
 اندیشهٔ جامی  حاجی محمد راحت
 منصوبهٔ خرد همه را مات وهم كرد  سیف الله فضل
 فلسفه به زبان ساده  داکتر مریم زبردست
 چیستی هنر  داکتر مریم زبردست
 فیه ما فیه  داکتر مریم زبردست
 گزیده ئی از آخرین رسالهٔ انیشتین  داکتر مریم زبردست
 کليله و دمنه  داکتر مریم زبردست
 برخی از اندیشه های عرفانی  داکتر مریم زبردست
 درویشان چرخان  حاجی محمد راحت
 فصوص الحکم  داکتر محمد علی ابدالی
 سیر اندیشه خدا شناسی در تاریخ  حسیب الله فضل
 دنجات او کامیابی...  داکتر محمد علی ابدالی
 د اروا پوهنې ښوونځي  داکتر محمد علی ابدالی
 اجتماعي نظریات  داکتر محمد علی ابدالی
 طب روح   صادق کریمیار
 KEY CONCEPTS IN EASTERN PHILOSOPHY  حسیب الله فضل
 FIFTY EASTERN THINKERS  حسیب الله فضل

فکاهی:

کتاب کتابخانه
 سړی څنګه ښځه شو؟  مصطفی عمرزی
 دولتی موټر  مصطفی عمرزی
 پندونه او خوندونه  مصطفی عمرزی
 د ښار په ستدیوم کې  مصطفی عمرزی
 د بنجاره هټی  مصطفی عمرزی
 مدیر صاحب، په خط خو به پوهیږی؟  مصطفی عمرزی
 مریض خونه  مصطفی عمرزی
 رسالهء دلگشا   مصطفی عمرزی
 پ نه پ   مصطفی عمرزی
 لطيفه هاي عمران صلاحي  مصطفی عمرزی
 میترو  مصطفی عمرزی
 گزيدهء طنز عبيد زاكاني  مصطفی عمرزی
 اندر لطايف روزگار  مصطفی عمرزی
 شریک بالاپوش  مصطفی عمرزی
 دایی جان ناپلیون  مصطفی عمرزی

قانون:

کتاب کتابخانه
 مشی تحریک ملی افغانستان  مصطفی عمرزی
 اساسنامه ی روند ملی جوانان افغان  مصطفی عمرزی
 اساسنامه ی انجمن پیشرفت و رفاه زنان افغان  مصطفی عمرزی
 مرامنامه ی حزب حرکت مردمی افغانستان  مصطفی عمرزی
 اساسنامه ی حزب حرکت مردمی افغانستان  مصطفی عمرزی
 لایحهء شمول و اخراج شاگردان مکاتب ثانوی - 1361  مصطفی عمرزی
 د نمرو د ثبت کتاب  مصطفی عمرزی
 د سوبتیا کتاب  مصطفی عمرزی
 دفتر اطلاع مکتب  مصطفی عمرزی
 د اساس کتاب  مصطفی عمرزی
 د ښوونځی د شاګردانو او کارکونکو حقوق او دندی   مصطفی عمرزی
 منشور حزب اسلامی افغانستان  مصطفی عمرزی
 مرامنامه و اساسنامهء جبههء ملی نجات افغانستان  مصطفی عمرزی
 مرام حزب اسلامی افغانستان  مصطفی عمرزی
 خط مشی اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان  مصطفی عمرزی
 کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان - 18 دسامبر 1979  مصطفی عمرزی
 وظائف مدیران مکاتب مرکز و ولایات و معاونان و ماموران و سرمعلمان  مصطفی عمرزی
 نظامنامه د اداره د مسیکناتو - 1306 لمریز  مصطفی عمرزی
 کتابچهء هذا - 1332 قمری   مصطفی عمرزی
 کتابچهء قانون کارگزاری حکام - 1298 شمسی  مصطفی عمرزی
 کتاب سررشته و قانونات - نسخهء قدیمی چاپ کابل  مصطفی عمرزی
 هدایات صورت فیصلهء قتل و حبس دوام - 2 / 1305 شمسی  مصطفی عمرزی
 هدایات صورت فیصلهء قتل و حبس دوام - 1 / 1305 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنه د مدیریت او دفتر د اوراق او د مدیریت د مکتوب - 1306 ل  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء وظائف مامورین زراعت مربوطهء وزارت تجارت - 2  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء وظائف مامورین زراعت مربوطهء وزارت تجارت - 1  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء نکاح، عروسی، ختنه سوری / 1302 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء ناقلین به سمت قطغن - 2 / 1302 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء ناقلین به سمت قطغن - 1 / 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء مطبوعات - 2 / 1320 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء مطبوعات - 1 / 1303 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء مدیریت محاسبهء وزارة جلیلهء خارجیه - 1305 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء محکمهء شرعیه در باب معاملات تجارتی - 3  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء محکمهء شرعیه در باب معاملات تجارتی - 2  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء محکمهء شرعیه در باب معاملات تجارتی - 1  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء ماموریت وکیل التجارة - 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء لائحهء تطبیق رتبه های جدیده و عتیقهء عسکری - 2  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء لائحهء تطبیق رتبه های جدیده و عتیقهء عسکری - 1  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء کلوپ سیاه و سرخ و سبز - 1307 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء قونسلگیری دولت علیهء افغانستان - 1302 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء فروش املاک سرکاری - 4 / 1305 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء فروش املاک سرکاری - 3 / 1303 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء فروش املاک سرکاری - 2 / 1305 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء فروش املاک سرکاری - 1 / 1302 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء زراعت للمی - 3 / 1305 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء زراعت للمی - 2 / 1305 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء زراعت للمی - 1 / 1302 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء رخصتی مامورین - 1306 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء توقیفخانه ها و محبوسخانه ها - 2 / 1302 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء توقیفخانه ها و محبوسخانه ها - 1 / 1305 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تفریق وظائف کاتبان داخل قطعات - 2 / 1305 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تفریق وظائف کاتبان داخل قطعات - 1 / 1302 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تعمیرات لغمان - 1 / 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تعمیرات لغمان - 2 / 1305 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تعمیرات پغمان - 1305 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تشکیلات اساسیهء افغانستان - 1302 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تربیهء اطفال یتیم - 1305 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تذکرهء نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت - 3  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تذکرهء نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت - 2  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تذکرهء نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت - 1  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء بلدیه - 2 / 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء بلدیه - 1 / 1302 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء استعفای مامورین ملکی - 1302 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء اساسیهء جمعیت طیارهء افغانستان - 1307 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء اساسی وزارت جلیلهء معارف - 1306 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء اخذ رسوم گمرک - 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامه ی توقیف خانه ها و محبوس خانه ها - 2 / 1302 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء توقیف خانه ها و محبوس خانه ها - 1 / 1306 ش  مصطفی عمرزی
 نظامنامهء تخفیف عبارات القاب - 1305 شمسی  مصطفی عمرزی
 نظامنامه د نکاح او سنتی - 1306 لمریز  مصطفی عمرزی
 نظامنامه د محصول د مال مواشی - 1306 ل  مصطفی عمرزی
 نظامنامه د حاضری د مامورین د دولت د افغانستان - 1306 ل  مصطفی عمرزی
 نظامنامه د خرځولو د سرکاری ملکونه - 1306 لمریز  مصطفی عمرزی
 نظامنامه د جزای عمومی - 1306 ل  مصطفی عمرزی
 نظامنامه د توقیفخانو او بندی خانو - 1306 ل  مصطفی عمرزی
 نظامنامه د تفریق د وظیفو او د کارو د حکامو او د علمامو دین  مصطفی عمرزی
 نظامنامه د استعفا د مامورین د دولت د افغانستان - 1306 ل  مصطفی عمرزی
 مرامنامهء اساسیهء فرقهء استقلال و تجدد - 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 لایحهء شرکت تعمیر دارالامان - نسخهء قدیمی چاپ کابل  مصطفی عمرزی
 لایحهء شرکت تجارت پوست، پشم و سنگ لاجورد و قالین - 1302 ش  مصطفی عمرزی
 لایحهء شرکت افغان - 1305 شمسی  مصطفی عمرزی
 لایحهء تحصیل باقیات های 1298 الی 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 لائحهء انتخابات مجلس شورای ملی افغانستان - 1309 شمسی  مصطفی عمرزی
 لایحهء تعلیقات دولت - 1303 شمسی  مصطفی عمرزی
 لایحهء تخفیف عبارات القاب - 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 کتابچهء دستورالعمل محصول تجاران - نسخهء قدیمی چاپ کابل  مصطفی عمرزی
 قانون پساپورت - 1301 شمسی  مصطفی عمرزی
 تمسک القضات الامانیه - 2 / 1300 شمسی  مصطفی عمرزی
 تعلیمات تفریق وظائف حکام و مامورین متعلقهء آن - 3 / 1302  مصطفی عمرزی
 تعلیمات تفریق وظائف حکام و مامورین متعلقهء آن - 1 / 1307  مصطفی عمرزی
 تعلیمات تفریق وظائف حکام و مامورین متعلقهء آن - 2 / 1307  مصطفی عمرزی
 تعلیم د بیلوالی د کارو د حاکمانو د ټولو د مامورینو د دولت - 1302 ش  مصطفی عمرزی
 پروگرام تعلیمی مکاتب ابتدائی - 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 پروغرام دارالمعلمین ها و دارالمعلمات مرکز - 1306 شمسی  مصطفی عمرزی
 اعلاننامهء ادارهء لیلیه / 1305 شمسی  مصطفی عمرزی
 اصولنامۀ معافيت اموال و بگاژ هيئت ... / 1319 شمسی  مصطفی عمرزی
 اصولنامهء مالیات بر عایدات در افغانستان / 1305 شمسی  مصطفی عمرزی
 اصولنامهء فت بال  مصطفی عمرزی
 اصولنامهء دوائر تحریرات افغانستان / 1318 شمسی  مصطفی عمرزی
 اصولنامهء دواخانه ها در افغانستان / 1323 شمسی  مصطفی عمرزی

محیط زیست:

کتاب کتابخانه
 په شلمه پیړۍ کې د هیواد نفوس  مصطفی عمرزی
 تعلیمات آگاهی از محیط زیست  مصطفی عمرزی
 د نفوسو چاودنه  مصطفی عمرزی
 انفجار نفوس  مصطفی عمرزی
 شکار ممنوع  مصطفی عمرزی
 دنیای زیر آّب  مصطفی عمرزی
 دانستنی های زیست محیطی برای زنان  مصطفی عمرزی
 حیات چیست؟  مصطفی عمرزی
 روش جمعی انکشاف همه جانبهء دهات  مصطفی عمرزی
 انرژی هسته یی  مصطفی عمرزی
 آب مجازی - جلد 1  مصطفی عمرزی
 Geoengineering of Kabul  حاجی محمد راحت
 Hydrogeological problems in Kabul city  حاجی محمد راحت
 شگفتی های زیست شناسی  داکتر مریم زبردست

مردم:

کتاب کتابخانه
 ویاړلي - 10  مصطفی عمرزی
 ویاړلي - 9  مصطفی عمرزی
 ویاړلي - 8  مصطفی عمرزی
 ویاړلي - 7  مصطفی عمرزی
 ویاړلي - 6  مصطفی عمرزی
 ویاړلي - 5  مصطفی عمرزی
 ویاړلي - 4  مصطفی عمرزی
 ویاړلي - 3  مصطفی عمرزی
 ویاړلي - 2  مصطفی عمرزی
 ویاړلي - 1  مصطفی عمرزی
 پښتانه د علامه اقبال په نظر کښې  مصطفی عمرزی
 زنده گی امیر دوست محمد خان / جلد 1  مصطفی عمرزی
 پژواک؛ زندهء جاویدان است  مصطفی عمرزی
 مسعودنامه  مصطفی عمرزی
 ترکیب قومی نفوس افغانستان  دوکتور نوراحمد خالدی
 استاد زیار د پښتني فرهنګ یو ځلاند ستوری   مصطفی عمرزی
 د نارو انا یاد  مصطفی عمرزی
 د محمد ګل خان مومند اند و ژوند ته یوه لنډه کتنه  مصطفی عمرزی
 ثریا طرزی  مصطفی عمرزی
 سیمای استاد خلیلی در آئینهء اشعارش  مصطفی عمرزی
 مخفی بدخشی  مصطفی عمرزی
 شیرشاه سوری - ۱۳۳۴ شمسی  مصطفی عمرزی
 یادی از جانبازان وطن  مصطفی عمرزی
 مختصر سوانح شهید حضرت محمد هارون المجددی  مصطفی عمرزی
 محجوبه هروی - 1382  مصطفی عمرزی
 محجوبه هروی - 1356  مصطفی عمرزی
 غازیان وطن و شهدای آزادی  مصطفی عمرزی
 شعراء و فضلاء در بارگاه ملوک کرت هرات  مصطفی عمرزی
 چند قطره اشک به یاد مرحوم استاد خلیلی  مصطفی عمرزی
 محمود طرزی   مصطفی عمرزی
 محمود طرزی افغانی  مصطفی عمرزی
 گازرگاه، مدفن پیر هرات  مصطفی عمرزی
 علامه محمود طرزی  مصطفی عمرزی
 صورتگران و خوشنویسان هرات در عصر تیموریان - 1328 ش  مصطفی عمرزی
 سید جمال الدین افغان - 1317 شمسی  مصطفی عمرزی
 مزارات با برکات هرات - جلد 3 / نسخهء قدیمی  مصطفی عمرزی
 نادر افغان - جلد 1 / 1310 شمسی  مصطفی عمرزی
 حیات سید جمال الدین افغان - 1 / 1318 شمسی  مصطفی عمرزی
 un grand mitre spiritue de l islaml  مصطفی عمرزی
 د شرق نابغه ( سید جمال الدین افغان)  داکتر محمد علی ابدالی
 مولانا بزرگترین شاعر و عارف افغان  حاجی محمد راحت
 اندیال خوشال  مصطفی عمرزی
 مهاتما گاندي ژوند، فکر او مبارزه  مصطفی عمرزی
 پښتو ژبې ته د روشن لال ملهوتره خدمتونه  مصطفی عمرزی
 د «منوهر سنگهـ بتره» فرهنگي څیېره  مصطفی عمرزی
  د وردگو کلتوری یون  مصطفی عمرزی
 درانی احمد شاه  مصطفی عمرزی
 وزیر محمد گل خان  مصطفی عمرزی
 فرهنگیالی مبارز، مولانا فضل محمود مخفي  مصطفی عمرزی
 اتوبیوگرافی علامه عبدالحی «حبیبی»  مصطفی عمرزی
 آيت الله برقعي، علامه اي مظلوم و بي نظير  مصطفی عمرزی
 نقد آثار خاورشناسان  مصطفی عمرزی
 دشرق نابغه (سید جمال الدین افغانی)  امین الدین سعید افغانی
 عبدالقادر بیدل دهلوی  زینب نیک بین
 حیات سید جمال الدین افغان  زینب نیک بین
 آفریده های مهجور علامه حبیبی  سیف الله فضل
 نومورکي مؤرخین  سیف الله فضل
 نسب و زادگاه سید جمال الدین الافغانی  سیف الله فضل
 زنده گینامه خواهر شهید مریم  داکتر مریم زبردست
 سوانح مختصر پروفیسور حضرت ضبغت الله مجددی  داکتر مریم زبردست
 Review of the general Socio-economic situation during 1358  حاجی محمد راحت
 Suffering as esthetic and ethic among Pashun women  حاجی محمد راحت
 جنرال محمد ضیأالحق شهید جهاد افغانستان  حاجی محمد راحت
 Bibliography on women in Afghanistan  حاجی محمد راحت
 زنده گی و هنر پیکاسو  زینب نیک بین
 تذكرة الشعرای غور ۵  حاجی محمد راحت
 تذكرة الشعرای غور ۴  حاجی محمد راحت
 تذكرة الشعرای غور ۳  حاجی محمد راحت
 تذكرة الشعرای غور ۲  حاجی محمد راحت
 تذكرة الشعرای غور ۱  حاجی محمد راحت
 Afghanistan’s Ethnic Groups Share a Y-Chromosomal Heritage  حاجی محمد راحت
 زندهگینامه و مناجات خواجه عبدالله انصاری  داکتر محمد علی ابدالی
 افغانان  داکتر محمد علی ابدالی
 زن مکمل خلقت (۲/۲)  داکتر محمد علی ابدالی
 زن مکمل خلقت (۱/۲)  داکتر محمد علی ابدالی
 از کوچه عرفان  داکتر محمد علی ابدالی
 شاعره های عصر ویدی  سیف الله فضل
 دانشمند فرانسوی ژوزف هاکن  داکتر مریم زبردست
 عبدالخالق  حاجی محمد راحت
 لاله رخان سرو قد  سیف الله فضل
 سیدجمال الدین افغانی و افغانستان  حاجی محمد راحت
 دالبیرونی کتاب ښود  داکتر محمد علی ابدالی
 کتابشناسی عالم جلیل افغانستان  داکتر مریم زبردست
 زنده گی و عصر شکسپیر  سیف الله فضل
 Afghan Ethnic Y-Chromosomal  سیف الله فضل

موسیقی:

کتاب کتابخانه
 راگ يمن Yaman Raga  حسیب الله فضل
 Raga Yaman راگ یمن  حسیب الله فضل
 کاروان موسیقی افغانستان - جلد 1  مصطفی عمرزی
 کلیات در موسیقی و ادبیات دری  داکتر اسدالله شعور
 بابه های هنرمند ۳  سیف الله فضل
 بابه های هنرمند ۲  سیف الله فضل
 بابه های هنرمند ۱  سیف الله فضل
 پیوند شعر و موسیقی  حاجی محمد راحت
 Ten Thaats of Indian music  حسیب الله فضل
 تشنه صدای تو خاموشم  متین حمیدی
 ساربان در بيکران اشکها  متین حمیدی
 اشعار خواندن های احمد ظاهر  داکتر محمد علی ابدالی
 غزل در موسیقی چیست؟  سیف الله فضل

هنر:

کتاب کتابخانه
 تأثير اسلام بر فلسفه و هنر  خواجه بشیر احمد انصاری
 هنر عهد تیموری  حسیب الله فضل
 د افغانستان هنر  سیف الله فضل
 پوهاند حیدرزاد در رسانه ها دنیا  پوهاند امان الله حیدرزاد
 National Museum of Afghanistan  حاجی محمد راحت
 نگاری از نگارستان خدا  حاجی محمد راحت
 صنایع مستظرفهٔ اسلامی در نظر غربیان  سیف الله فضل
 نورستان و روش مخصوص هیکلتراشی و منبتکاری  سیف الله فضل
 مثنوی طریقالتحقیق از کیست؟  داکتر مریم زبردست
 معابد بودائی شرق  داکتر مریم زبردست
 احمد شاه ازهر فیضیار  متین حمیدی
 تاريخ سينما درافغانستان  سیف الله فضل

ورزش:

کتاب کتابخانه
 پیروزی  مصطفی عمرزی
 برنامهء تربیت بدنی - 1347 ش  مصطفی عمرزی
 ورزش های محلی افغانستان  مصطفی عمرزی
 ورزش های ملی و بازی های المپیک  مصطفی عمرزی
 رهنمای بسکتبال  مصطفی عمرزی
 تعلیمات نامهء قواعد مسابقات کلاسیک و آزاد پهلوانی - 1349  مصطفی عمرزی
 ورزش   مصطفی عمرزی
 سپرلو  مصطفی عمرزی
 ورزش   مصطفی عمرزی
 ورزش و فواید آن - 1307 شمسی  مصطفی عمرزی

پوشاک:

کتاب کتابخانه
 لباس گوتیک  مصطفی عمرزی
 طرز بستن نکتایی  مصطفی عمرزی
 دوخت  مصطفی عمرزی
 خیاطی   مصطفی عمرزی
 بافنده گی  مصطفی عمرزی
 رهنمای کورس خیاطی، خامک دوزی و صابون سازی  مصطفی عمرزی
 د خیاطی، خامک ګنډلو او صابون جوږولو د کورس رهنما  مصطفی عمرزی
 فابریکهٔ نساجی گلبهار  داکتر محمد علی ابدالی

کسب و کار:

کتاب کتابخانه
 کتاب جنسی  مصطفی عمرزی
 دفتر مجلس معلمین و منسوبین  مصطفی عمرزی
 The Afghanistan Digital Library - 5  مصطفی عمرزی
 The Afghanistan Digital Library - 4  مصطفی عمرزی
 The Afghanistan Digital Library - 3  مصطفی عمرزی
 The Afghanistan Digital Library - 2  مصطفی عمرزی
 The Afghanistan Digital Library - 1  مصطفی عمرزی
 نشې او نشه یی مواد  مصطفی عمرزی
 غنم یا کوکنار؟  مصطفی عمرزی
 شهادتنامهء دورهء ابتدائیه  مصطفی عمرزی
 حقوق و وظایف شاگردان و کارمندان مکتب  مصطفی عمرزی
 ترقی تعلیم - دههء 60  مصطفی عمرزی
 نگاهی بر اوضاع اقتصادی افغانستان  مصطفی عمرزی
 دفتر صادره، وارده  مصطفی عمرزی
 د افغانستان اقتصادي حالت ته یوه کتنه  مصطفی عمرزی
 د افغانستان ټلوېزیون  مصطفی عمرزی
 مود و زیبایی  مصطفی عمرزی
 مغازه داری حرفه یی  مصطفی عمرزی
 سیر و انکشاف   مصطفی عمرزی
 قرارداد کارخانهء قندسازی و ... - 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 قرارداد کارخانهء شستن پشم و ... - 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 قرارداد کارخانهء پشمینه بافی و ... - 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 قرارداد کارخانهء کاغذسازی و ... - 1307 شمسی  مصطفی عمرزی
 خدمات سفریه - 1302 شمسی  مصطفی عمرزی
 تقویم سنهء یونت زائیل - 1324 قمری / 1906 عیسایی  مصطفی عمرزی
 تحفة العلما  مصطفی عمرزی
 ائتلافنامهء دایرهء وزیر معارف عمومیه و صنایع نفیسهء ...  مصطفی عمرزی
 اساس القضات - 2 / 1311 شمسی  مصطفی عمرزی
 اساس القضات - 1 / 1303 شمسی  مصطفی عمرزی
 Afghan progress 1960  مصطفی عمرزی
 Afghan progress 1959  مصطفی عمرزی
 افغاني اوسنۍ رسنۍ  مصطفی عمرزی
 د میدان فرهنگي حوزه  مصطفی عمرزی
 د پښتو د پرمختیا او پیاوړتیا اداره  مصطفی عمرزی
 د خرڅلاو ځواکمنې لارې چارې  مصطفی عمرزی
 د پیسو سیاستونه  مصطفی عمرزی
 کوچنۍ سوداگري   مصطفی عمرزی
 اكسير التجارة  سیف الله فضل
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us