برنج در افغانستان, سال -4500 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رویداد های تاریخی افغانستان
Timeline of Afghan history
کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Afghanistan
افغانستان
Bronze
برنج
-4500 BCE -
-
 Bronze | برنج

گفته میشود که درین عصر٬ فلز برنج برای نخستین بار در افغانستان استفاده شده است.

It has been indicated the Bronze have been invented in ancient Afghanistan around this time.

منابع | Sources
Last Update: 2015-02-12 14:53:51.0
Researcher:

مواد مرتبط

برنج| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us