شهرنشینی در منجیگک, سال -3000 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
Montréal, July 23, 2017 کابل, دوشنبه، ۲ اسد ۱۳۹۶ ۰۳:۱۸
facebook

رویداد های تاریخی افغانستان
Timeline of Afghan history
کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Mundigak
منجیگک
Urbanization
شهرنشینی
-3000 BCE -
-
 Urbanization | شهرنشینی

تاریخ شهرنشینی در افغانستان٬ اساساُ برمیگردد به دو مکان جغرافیائی بنامهای منجیگک و ده موراسی غندی. کاوشها بعدی ازین دو ساحه٬ آثاری را معرفی میکند که عبارت است از: اسباب سنگی٬ دستکاری های استخوانی٬ قطعات مسی٬ مجسمه ها و شواهد مالداری گوسفند و بز و همچنان٬ کشت گندم های وحشی.

 Mundigak | منجیگک

First true urban centers rise in two main sites in Afghanistan--Mundigak, and Deh Morasi Ghundai. Excavations found: stone tools, bone artifacts, copper fragments, figurines, evidence of domesticated sheep and goat and both domesticated and wild wheat.

منابع | Sources
Last Update: 2015-02-12 14:39:28.0
Researcher:

مواد مرتبط

شهرنشینی| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us