داکتر نجیب الله در مسکو, سال 1987 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
Montréal, July 23, 2017 کابل, دوشنبه، ۲ اسد ۱۳۹۶ ۰۳:۱۹
facebook

رویداد های تاریخی افغانستان
Timeline of Afghan history
کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Moscow
مسکو
Dr. Najubullah
داکتر نجیب الله
1987 CE July
18
 Dr. Najubullah | داکتر نجیب الله

داکتر نجیب الله٬ برای سه هفته به مسکو٬ سفر میکند.

Dr. Najibullah's stats his three weeks trip to Moscow.

منابع | Sources
Last Update: 2007-10-15 06:34:22.0
Researcher:

مواد مرتبط

داکتر نجیب الله احمدزی

نور محمد تره کی

داکتر نجیب الله - 76

داکتر نجیب الله - 75

داکتر نجیب الله - 74

داکتر نجیب الله - 73

داکتر نجیب الله - 72

داکتر نجیب الله - 71

داکتر نجیب الله - 70

داکتر نجیب الله - 69| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us