عصر فلز در آق کپرک, سال -2000 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رویداد های تاریخی افغانستان
Timeline of Afghan history




کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Aq Kupruk
آق کپرک
Iron age
عصر فلز
-2000 BCE -
-

شواهد زیست انسانی در عصر فلز٬ در منطقهٔ آق کپرک بدست میآید.

 Aq Kupruk | آق کپرک

Evidence of early nomadic iron age in Aq Kupruk.

منابع | Sources




Last Update: 2015-02-12 17:00:02.0
Researcher:

مواد مرتبط



| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us