څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
facebook


 لطفاً هنرمند مورد نظرتان را انتخاب کنید... 


فرهنگ نینواز کوششی است برای تراکم و جمعآوری هر چه بیشتر پارچه های موسیقی افغانستان. این مجموعه در برگیرنده یی معلومات دقیق و مکمل و علمی در بارهٔ هر پارچه آهنگ و چگونگی آن خواهد بود. ازآنجائیکه این مسؤولیت فرهنگی٬ بلندتر از شوق و توانمندی یک فرد میباشد٬ از تمام کسانیکه علاقمند به همکاری استند٬ خواهشمندیم تا عضویت این سایت گرفته و با ما همکاری کنند.
    امیتازات همکاران:
  • برای مشاهدۀ پیشرفت کار٬ لطفاً٬ به اینجا کلیک کنید!
  • کار و زحمات هرهمکار به نام خودش ثبت و نمایش داده میشود.
  • پارچه های نهایی٬ با نام و عکس هرهمکار٬ در فهرست گوگل و امثالش٬ فرستاده میشود.
  • هر همکار میتواند٬ کلیه کار خود را به شکل یک کتابچهٔ شخصی٬ برای خود ثبت و چاپ کند.
  • هر همکار حق و دسترسی تنها به کار خود را دارد.
  • تمام همکاران به آرشیڤ تمام هنرمندان دسترسی داشته٬ میتواند آنرا برای خود ثبت و چاپ کنند.
  • برای هنرمندان موسیقی٬ ازین موقع بهتر میسر نمیشود که با درج آهنگ خود درین فرهنگ٬ خود و هنر خود را مضبوط٬ مثبوت و محفوظ سازند.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us