جواب بچه های افغان به رپ توهین آمیز و ضد افغانی «زئوس» ایرانی

2017-01-20 01:10:20.0

رپ عالی افغانی در پاسخ به رپ توهین آمیز «هیچ کس خر» ایرانی ها

2017-01-20 01:07:55.0

مستند «توهين به افغان ها در پاسگاه نيروي انتظامي در ایران»

2017-01-20 01:03:21.0

اشک های دختر افغان از توهین ها در ایران

2017-01-20 01:00:49.0

برنامه ی «دختر شایسته ی سال» - 1990 / کابل

2017-01-20 00:52:33.0