څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
Montréal, August 16, 2017 کابل, پنج‌شنبه، ۲۶ اسد ۱۳۹۶ ۰۰:۱۵
facebook

(59)انبار ڤیدیوهای داکتر زمان ستانیزی [59]

☼  هویت، تعریف و توصیف ۲
☼  هویت، تعریف و توصیف ۱
☼  تحلیل خودمختاری و آزادی ۲
☼  تحلیل خودمختاری و آزادی ۱
☼  Soul-searching in the Fractals of Being
☼  Voices of Justice and Peace
☼  یک دولت چگونه اسلامی بوده میتواند؟ ۲
☼  یک دولت چگونه اسلامی بوده میتواند؟ ۱
☼  دسولی هیله
☼  تحول انسان در عالم هستی ۲
☼  تحول انسان در عالم هستی ۱
☼  A Sunni - Shi'i Intrafaith Dialogue
☼  Myth Is All Around Us: Exploring the Other
☼  The Interface of Interfaith
☼  The Non-lingual Thought Process
☼  Treasures of Islamic Mysticism
☼  The Hidden Realities of Mi'raj, Ascension'
☼  تصادم نظری میان روحانیت و ادیان توحیدی ۲
☼  Islam Between Conformity and Modernity
☼  تصادم نظری میان روحانیت و ادیان توحیدی ۱
☼  بازگشت به قرآن ۱
☼  بازگشت به قرآن ۲
☼  تجلیل از نوروز و دیگر رسوم کهن و غیر عربی-اسلامی ۱
☼  تجلیل از نوروز و دیگر رسوم کهن و غیر عربی-اسلامی ۲
☼  اثرات اسطورره های قدیم در دیانت معاصر ۱
☼  اثرات اسطورره های قدیم در دیانت معاصر ۲
☼  Robbing the Arab Spring of Political Legitimacy
☼  مروری بر اصالت وجودي ابن سینا در اثبات خداوند
☼  Jahan Stanizai Memorial
☼  Jahan Stanizai Peace Sunday - Part III
☼  Jahan Stanizai Peace Sunday - Part II
☼  Jahan Stanizai Peace Sunday - Part I
☼  ازخودی تا خدائي ۱
☼  ازخودی تا خدائي ۲
☼  Jahan and Zaman on Islamic Spiritual Tradition
☼  شب قدر ۱
☼  ندای هاتف
☼  شب عروسی مولانا
☼  تفکر و یقین: یک چشم انداز اسلامی
☼  شب قدر ۲
☼  انحطاط تفکرخلاق در جوامع اسلامی
☼  International Politics: POL335 Session 13 - Spring 2011
☼  International Politics: POL335 Session 02 - Spring 2012
☼  International Politics: POL335 Session 01 - Spring 2013
☼  مولانا و نوائی نی
☼  داففانستان خپواکۍ
☼  دید پذیرا
☼  انداز اسلامی روی خلقت و تحول
☼  In the Shadow of Rumi
☼  An Archetypal Adam With No Eve
☼  The Golden Age of Al-Andalus -- Part III
☼  The Golden Age of Al-Andalus -- Part II
☼  The Golden Age of Al-Andalus -- Part I
☼  بهاریه
☼  Hizmet Hareketini Anlatıyor - Fikir Atlası
☼  Perceptions of the Divine
☼  استرداد استقلال افغانستان ۲
☼  An Archetypal Adam With No Eve
☼  استرداد استقلال افغانستان ۱


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us