نجات څلی
(حکایت و قصه)
پوهاند محمد اسماعیل یون

افغانستان در گرداب تشنج
(سیاست)
دکتور نور احمد خالدی

ثریا طرزی
(مردم)
جسون پوراد

سفر قندهار
(حکایت و قصه)
حمید جهان بخت

طعم مرگ و مارمولک در زندان مخفی اهواز
(حکایت و قصه)
یوسف عزیزی بنی طرف