از كوچه ى عرفان مولانا
(ادبیات)
عبدالواحد سيدى

جغرافيای ولايات افغانستان
(جغرافیه)
پوهاند غلام جيلانۍ

شگوفايی هرات در عصر تيموريان
(ادبیات)
داکتر عبدالحکيم طبيبی

کشف المحجوب هجویری غزنوی
(اعتقادات)
علی بن عثمان هجویری غزنوی

سخندان فارس
(ادبیات)
مولانا محمد حسین آزاد٬ مترجم قاری عبدالله