څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US
Montréal, April 29, 2017 کابل, شنبه، ۹ ثور ۱۳۹۶ ۲۲:۰۶
facebook


فرهنگ نامهای ترکی

نویسنده: پرویز زارع شاهمرسی
دسته بندی: آشپزی
از کتابخانه: داکتر مریم زبردست
تاریخ دسترسی: 2014-09-06 12:37:47.0| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us