څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


خاستگاه زبان پارسی دری

نویسنده: پوهاند داکتر م.ا زیار
دسته بندی: ادبیات
از کتابخانه: حاجی محمد راحت
تاریخ دسترسی: 2016-11-13 15:07:23.0


لطفاً برای مطالعه، به اینجا فشار دهید
| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us