څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries
(82)انبار کتابهای حسیب الله فضل [82]

موضوع

  یونسکو و درهٔ بامیان UNESCO and Bamyan Valley  تاریخ
 A concise encyclopedia of Islam  اعتقادات
 A history of medieval Islam  تاریخ
 A reference grammar of Pashto  زبان
 Afghanistan Importance ... History  تاریخ
 Arabic An essential grammar  زبان
 Bibliography of Dari and Pashto titles  آموزش
 FIFTY EASTERN THINKERS  فلسفه
 Fifty key figures in Islam  اعتقادات
 Islam The key concepts  اعتقادات
 KEY CONCEPTS IN EASTERN PHILOSOPHY  فلسفه
 National museum of Afghanistan  تاریخ
 Origins of vedic civilization  تاریخ
 Pashto-English Dictionary 1  زبان
 Pashto-English Dictionary 2  زبان
 Pashto-English Dictionary 3  زبان
 Pashto-English Dictionary 4  زبان
 Pashto-English Dictionary 5  زبان
 Reg Veda in Devanagri  اعتقادات
 Romanization for Pashto  زبان
 Sanskrit - English  زبان
 Sanskrit alphabet  زبان
 Sanskrit grammar  زبان
 Teachings of Rumi  شعر
 Ten Thaats of Indian music  موسیقی
 The Hymns of the Rigveda  اعتقادات
 The prehistoric period of AFGHANISTAN  تاریخ
 آمدن رسولان خطاب به دربار غزنه  تاریخ
 از كوچه ى عرفان مولانا  ادبیات
 از هر دهن سخنی و از هر چمن سمنی  ادبیات
 الفبای دری (ی)٬ خلاصهٔ بحث ۳ و پژوهش ها  دستور زبان
 الفبای نورستانی  زبان
 املای دری جمع  زبان
 املای دری ضمائر متصل ملکی  زبان
 املای دری می شود یا میشود  زبان
 املای دری گان  زبان
 اندیشهٔ جامی  شعر
 ایران باستان٬ هیاهو برای هیچ  تاریخ
 تاریخ ادبیات دری افغانستان دردورهٔ سامانیان وغزنویان  ادبیات
 تاریخ بقایای حکمرانان کوشانی در افغانستان  تاریخ
 تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان  زبان
 تاریخ مختصر افغانستان٬ اثر پوهاند حبیبی  تاریخ
 توظیحات بر ادبیات افغانستان  زبان
 جغرافيای ولايات افغانستان  جغرافیه
 جغرافیهٔ تاریخی افغانستان  تاریخ
 حماسهٔ قيام ها یا دو قرن مبارزه بخاطر آزادی  تاریخ
 دری و دینیات برای اطفال  زبان
 دستور تاریخی زبان فارسی دری  ادبیات
 دستور سخن  ادبیات
 روش املای زبان دری  ادبیات
 سانسور در افغانستان  سیاست
 سخندان فارس  ادبیات
 سردار داود  تاریخ
 سهم افغانستان در انتقال فرهنگ آسیای میانه  تاریخ
 سیر انتقادی در چند کتاب  تاریخ
 سیر اندیشه خدا شناسی در تاریخ  فلسفه
 شرح رباعیات جامی  شعر
 شرح زمانی رویداد های مهم سیاسی افغانستان  تاریخ
 شهر بلخ قانون فرهنگ  تاریخ
 شهر کابل در طی قرون  تاریخ
 شگوفايی هرات در عصر تيموريان  ادبیات
 ضرب المثل ها و کنايات  ادبیات
 طبقات ناصری جلد اول اثر منهاج جوزجانی  تاریخ
 طبقات ناصری جلد دوم اثر منهاج جوزجانی  تاریخ
 غاوردان یا بغاوردان  تاریخ
 فرهنگ اصطلاحات نوین  ادبیات
 فرهنگ عمید  ادبیات
 فرهنگ مختصر دری - پشتو  ادبیات
 فنون ادبی بیان  ادبیات
 قاموس مختصر فیلولوژی دری با ترجمهٔ پشتو و اوزبیکی  ادبیات
 مادر زبان دری  زبان
 محمود طرزی  شعر
 منهاج سراج جوزجانی  تاریخ
 نارساییها و دشواریهای الفبای دری  زبان
 نظری به تحولات ادب دری  ادبیات
 نگاه انتقادی به افغانستان در مسیر تاریخ  تاریخ
 هنر عهد تیموری  هنر
 کشف المحجوب هجویری غزنوی  اعتقادات
 کشف شاهنامهٔ قبل از دوران مغل   ادبیات
 کلیات عبید ذاکانی  شعر
 یادنامهٔ طاهر بدخشی  ادبیات
 یونانی ها در آریانا  تاریخ


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us