څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries
(88)انبار کتابهای حسیب الله فضل [88]

موضوع

  یونسکو و درهٔ بامیان UNESCO and Bamyan Valley  تاریخ
 A concise encyclopedia of Islam  اعتقادات
 A history of medieval Islam  تاریخ
 A reference grammar of Pashto  زبان
 Afghanistan Importance ... History  تاریخ
 Arabic An essential grammar  زبان
 Bibliography of Dari and Pashto titles  آموزش
 FIFTY EASTERN THINKERS  فلسفه
 Fifty key figures in Islam  اعتقادات
 Islam The key concepts  اعتقادات
 KEY CONCEPTS IN EASTERN PHILOSOPHY  فلسفه
 National museum of Afghanistan  تاریخ
 Origins of vedic civilization  تاریخ
 Pashto-English Dictionary 1  زبان
 Pashto-English Dictionary 2  زبان
 Pashto-English Dictionary 3  زبان
 Pashto-English Dictionary 4  زبان
 Pashto-English Dictionary 5  زبان
 Raga Yaman راگ یمن  موسیقی
 Reg Veda in Devanagri  اعتقادات
 Romanization for Pashto  زبان
 Sanskrit - English  زبان
 Sanskrit alphabet  زبان
 Sanskrit grammar  زبان
 Teachings of Rumi  شعر
 Ten Thaats of Indian music  موسیقی
 The Hymns of the Rigveda  اعتقادات
 The prehistoric period of AFGHANISTAN  تاریخ
 آمدن رسولان خطاب به دربار غزنه  تاریخ
 از كوچه ى عرفان مولانا  ادبیات
 از هر دهن سخنی و از هر چمن سمنی  ادبیات
 الفبای دری (ی)٬ خلاصهٔ بحث ۳ و پژوهش ها  دستور زبان
 الفبای نورستانی  زبان
 املای دری جمع  زبان
 املای دری ضمائر متصل ملکی  زبان
 املای دری می شود یا میشود  زبان
 املای دری گان  زبان
 اندیشهٔ جامی  شعر
 ایران باستان٬ هیاهو برای هیچ  تاریخ
 تاریخ ادبيات دری از دوره های باستانی تا پایان قرن چهارم هجری  ادبیات
 تاریخ ادبیات دری افغانستان دردورهٔ سامانیان وغزنویان  ادبیات
 تاریخ بقایای حکمرانان کوشانی در افغانستان  تاریخ
 تاریخ تجزیهٔ شاهنشاهی افغانستان  تاریخ
 تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان  زبان
 تاریخ مختصر افغانستان٬ اثر پوهاند حبیبی  تاریخ
 توظیحات بر ادبیات افغانستان  زبان
 جغرافيای ولايات افغانستان  جغرافیه
 جغرافیهٔ تاریخی افغانستان  تاریخ
 حماسهٔ قيام ها یا دو قرن مبارزه بخاطر آزادی  تاریخ
 دری و دینیات برای اطفال  زبان
 دستور تاریخی زبان فارسی دری  ادبیات
 دستور سخن  ادبیات
 راگ يمن Yaman Raga  موسیقی
 روش املای زبان دری  ادبیات
 سانسور در افغانستان  سیاست
 سخندان فارس  ادبیات
 سردار داود  تاریخ
 سهم افغانستان در انتقال فرهنگ آسیای میانه  تاریخ
 سیر انتقادی در چند کتاب  تاریخ
 سیر اندیشه خدا شناسی در تاریخ  فلسفه
 سیستان سرزمین حماسه ها  تاریخ
 شرح رباعیات جامی  شعر
 شرح زمانی رویداد های مهم سیاسی افغانستان  تاریخ
 شهر بلخ قانون فرهنگ  تاریخ
 شهر کابل در طی قرون  تاریخ
 شگوفايی هرات در عصر تيموريان  ادبیات
 ضرب المثل ها و کنايات  ادبیات
 طبقات ناصری جلد اول اثر منهاج جوزجانی  تاریخ
 طبقات ناصری جلد دوم اثر منهاج جوزجانی  تاریخ
 غاوردان یا بغاوردان  تاریخ
 فرهنگ اصطلاحات نوین  ادبیات
 فرهنگ عمید  ادبیات
 فرهنگ مختصر دری - پشتو  ادبیات
 فنون ادبی بیان  ادبیات
 قاموس مختصر فیلولوژی دری با ترجمهٔ پشتو و اوزبیکی  ادبیات
 مادر زبان دری  زبان
 مجلهٔ خراسان جلد ۷  ادبیات
 محمود طرزی  شعر
 منهاج سراج جوزجانی  تاریخ
 نارساییها و دشواریهای الفبای دری  زبان
 نظری به تحولات ادب دری  ادبیات
 نگاه انتقادی به افغانستان در مسیر تاریخ  تاریخ
 هنر عهد تیموری  هنر
 کشف المحجوب هجویری غزنوی  اعتقادات
 کشف شاهنامهٔ قبل از دوران مغل   ادبیات
 کلیات عبید ذاکانی  شعر
 یادنامهٔ طاهر بدخشی  ادبیات
 یونانی ها در آریانا  تاریخ


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us