زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق

زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق
زمان اعمار پُل دوستی- میان افغانستان و اوزبیکستان
UPLOADED ON: 25-April-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید