بالاحصار کابل

بالاحصار کابل
نمای از بالاحصار کابل در سال ۱۸۳۹.
UPLOADED ON: 2017-02-04 16:37:32.0
SOURCE: داکتر بلال
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید