جاده میوند

جاده میوند
جاده میوند٬ کنار دریا کابل.
UPLOADED ON: 2014-10-20 20:52:17.0
SOURCE: شکیبه رضائی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید