باغ شاهی جلال آباد

باغ شاهی جلال آباد
باغ شاهی جلال آباد در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی.
UPLOADED ON: 2014-10-22 23:55:42.0
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید