تیاتر سرواز

تیاتر سرواز
تیاتر سرواز پغمان در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی.
UPLOADED ON: 2014-10-20 18:42:43.0
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید