نقشهٔ افغانستان

نقشهٔ افغانستان
نقشهٔ افغانستان 1795 میلادی
UPLOADED ON: 21-November-2014
SOURCE: صوفیه جان
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید