باغ شاهی جلال آباد

باغ شاهی جلال آباد
باغ شاهی جلال آباد در سال ۱۹۲۰
UPLOADED ON: 2014-02-11 01:06:19.0
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Maryam Zebardast || داکتر مریم زبردست ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید