میوه فروشی

میوه فروشی
یک دکان میوه فروشی در شهر کابل در سال ۱۹۶۱ میلادی.
UPLOADED ON: 21-October-2014
SOURCE: صفیه حارث
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید