نقشهٔ افغانستان

نقشهٔ افغانستان
UPLOADED ON: 2015-02-21 20:47:26.0
SOURCE: جۍتس پرتیس
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید