بالاحصار کابل

بالاحصار کابل
بالاحصار کابل در دههٔ ۱۸۸۰ میلادی
UPLOADED ON: 2014-10-22 23:31:30.0
SOURCE: آرشیڤ ملی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید