بی بی مهرو

بی بی مهرو
بی بی مهرو٬ کابل در دههٔ ۱۸۸۰ میلادی.
UPLOADED ON: 2014-10-21 21:56:32.0
SOURCE: شکیبه رضائی
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید