Source: مصطفی عمرزی

بالاحصار کابل در جنگ دوم افغان و انگلیس - 15


بالاحصار کابل در جنگ دوم افغان و انگلیس - 152018-04-01 05:02:58.0
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  

Please send me more information about this image          اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برایم بفرستید