واخان٬ بدخشان

واخان٬ بدخشان
این عکس از یک قله زیبا بنام سفید کوه است در ولسوالی اخان در قریه بنام (کرت)موقیعت دارد ارتفاع آن بیشتر از 6498 متر است ودر پشت سر قریه موقیعت دارد اما از لحاظ تخنیک کوهنوردی صعود بر این قله چندان آسان نیست بآنهم یکنفر کهنورد ایتالیایی بلای ان صعود نموده است نام این کوهنورد (البرت کارلو پین علی)میباشد و این قله از ساحه قریه کاملا قابل دید است. صلاح الدین(اسمعیلی)
UPLOADED ON: 09-September-2013
SOURCE: Nancy Wills
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید