میدان هوائی کندهار

میدان هوائی کندهار
میدان هوائی کندهار در دههٔ 1960 میلادی Kandahar airport in the 60's
UPLOADED ON: 18-October-2015
SOURCE: سردار هلمند
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید