Source: مصطفی «عمرزی»

بزرگان، شخصیت ها و متنفذین افغان در تصاویر قدیمی - 117


بزرگان، شخصیت ها و متنفذین افغان در تصاویر قدیمی - 117 همسر و فرزندان رحیم خان معروف به غلام بچه ی دربار2017-05-29 07:08:46.0
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  

Please send me more information about this image          اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برایم بفرستید