بزرگان، شخصیت ها و متنفذین افغان در تصاویر قدیمی

بزرگان، شخصیت ها و متنفذین افغان در تصاویر قدیمی
همسر و فرزندان رحیم خان معروف به غلام بچه ی دربار
UPLOADED ON: 2017-05-29 07:08:46.0
SOURCE: مصطفی «عمرزی»
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید