بزرگان، شخصیت ها و متنفذین افغان در تصاویر قدیمی

بزرگان، شخصیت ها و متنفذین افغان در تصاویر قدیمی
UPLOADED ON: 2017-05-29 06:10:25.0
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید